Nätverket för Global Business Gate, som ska ta plats på Masthuggskajen i Göteborg, möts för diskussion.

Är dörren till USA på väg att stängas? Global Business Gate Day #2

Delar av nätverket runt Global Business Gate möts på fredag, 19 oktober, för att i första hand ta reda på vad som händer med dagens export på ca 90 miljarder om USA ”stänger dörren”. Detta är en av de viktiga frågor som har sorterats fram under tidigare nätverksträffar och som bedöms som en avgörande fråga för regionen.

På fredag belyses och diskuteras framför allt hur vi ska förhålla oss och agera avseende USA:s tull- och tariffrestriktioner.

Bland talarna denna fredag under Global Business Gate Day #2, möter vi bland annat Anna Throne-Holst som är VD för Svensk-Amerikanska Handelskammaren m fl.