Forum för Global Business Gate, som ska ta plats på Masthuggskajen i Göteborg, diskuterar framtida handelsförbindelser med USA.

Fokus på handelsförbindelser med USA under Global Business Gate Day #2

Fredag 19 oktober var det dags för den andra Global Business Gate Day. Den här gången var eventets fokus vårt, och EU:s, nuvarande och framtida handelsförbindelser med USA.

Med rubriken ”Är dörren till USA på väg att stängas?” var publiken inställd på en intressant dag.

Det började med tal av vardera Paul Narain, politisk och ekonomisk rådgivare vid den amerikanska ambassaden i Stockholm och av Caroline Vicini, EU: s vice ambassadör i USA. Vad de sa och talade om var både fascinerande och visade tydligt på klyftan mellan dessa två handelsgiganter. Tanken bakom deras respektive strategi var mycket välformulerad av båda sidor.

Dessa inledande tal följdes av Jérémie Cohen-Setton, forskare vid Peterson-institutet för internationell ekonomi i Washington DC. Jérémie gav en spännande inblick i mekanismerna och policys bakom tullar och andra handelshinder, inte minst de som har genomförts eller hotats med de senaste tre åren. Jérémie förklarade grundligt de befogenheter som USA:s president har när det gäller handelspolitiken. Befogenheterna baserar sig på nationell säkerhet – något som Paul Narain tidigare hade berört.

Dagen fortsatte med Anna Throne-Holst, VD för den svenskt-amerikanska handelskammaren (se länk till Göteborgs-Posten för omfattande intervjuer), som framhöll sin oro:
– Jag har noterat att det inte är så uppenbart för affärsmän att komma till USA på grund av Trumps möjligheter och den osäkerhet som följer därav.

Därefter följde ett väldigt belysande tal av Michael Koch, kommersråd vid Kommerskollegiet. Michael redogjorde för den svenska strategin och vårt beroende av EU: s politik i dessa frågor.

Dagen var modererad av Malin Persson, som väldigt elegant styrde den uppmärksamma publikens iver och nyfikenhet. Inte minst var detta uttalat genom att tre företagsrepresentanter, från Mölnlycke Health Care, Hultafors Group och Elof Hansson, och tre magisterstudenter från Göteborgs Universitet, var sammanvävda i dialogerna.

Dagen avslutades sedan med en paneldiskussion. I debatten kompletterades Anna och Michael av Billy McCormac, Prime och Johan Ingerö, Timbro, båda med ett inledande tal där de visade sin djupa kunskap i frågan.

Att säga att dagen avslutades med en positiv bild av de framtida handelsförbindelserna mellan EU och USA skulle vara en överdrift, men en blandning av två citat (Caroline Vicini och Anna Throne-Holst) sammanfattar känslan av eventet bra
– Det enkla svaret hittills är att det är mycket mer prat än handling. I New York, till exempel, som i de flesta andra platser i USA, hör vi ofta att USA är ”öppen för företag”. Kom ihåg – USA är så mycket mer än Washington DC.

Länk: Artikel i Göteborgs-Posten 21 oktober 2018 under rubriken ”Därför kan göteborgare stoppas från att jobba i USA”.