Stadsdelen Masthuggskajen certifierad enligt Citylab

Som första stadsutvecklingsprojektet någonsin har Masthuggskajen certifierats för hållbar stadsutveckling enligt Citylab. Masthuggskajen är nu certifierad enligt Steg 1 Planeringsskedet. (läs mer om Citylab)

Global Business Gate är en del av Masthuggskajen, utvecklingen av Masthuggskajen drivs av ett konsortie och målet för alla parter har varit att arbeta för en hållbar stadsdel. Därför blir Citylab certifieringen extra viktig och glädjande då det är ett klart bevis på att man i konsortiet har gjort rätt.  Läs gärna hela pressmeddelandet på masthuggskajen.se.

Bild: Visionsbild för Masthuggskajen färdigställt 2025. Illustration: Kanozi arkitekter