Masthuggskajen före förändring och byggnation av ny halvö.

Samarbete, kultur och stolthet – resultat av ett lyckat arbete i projektmiljö

I nästan ett år har drygt ett 40-tal personer med nästa lika många kompetenser arbetat tillsammans på Global Business Gates projektkontor. Från första dagen har det varit fullt fokus på byggnaderna som ska bli ett bidrag till Göteborgs Stads 400-års jubileum och stärka Göteborg som internationell handelsstad.

Från projektkontoret ser man platsen i älven där det 24 våningar höga Global Business Gate ska byggas. Det kommer att ske på en helt ny halvö i Göta Älv, som sträcker sig ca 100 meter ut ifrån dagens kajkant.

På projektkontoret arbetar man över gränserna för att uppnå bästa resultat vid framtagandet av system- och programhandling. Nu, efter snart ett år, syns alla positiva effekter som arbetsformen gett och alla är väldigt nöjda och ger högt betyg till effekten av att arbeta i en ovanligt transparant kultur. Ord som stolthet, innovation, öppenhet, glädje och kreativitet är några av de spontana ord som beskriver projekt-medlemmarnas uppfattning.

Detta är ett exempel på hur vi arbetar för att göra Global Business Gate till en unik plats, en plats som stärker Göteborg som internationell handelsstad. En plats där hyresgäster och besökare får samma känsla och resultat som de verksamma på vårt projektkontor. En plats fylld av miljöer där man upplever oväntade, överraskande och inspirerande möten där man kan dra nytta av andras kunskap och kompetens och träffar nya spännande erfarenheter och personer man normalt inte möter.

Precis som det är på Global Business Gates projektkontor, där blandningen av kompetenser från olika miljöer och företag förbättrar och effektiviserar slutprodukten – det är så kommer att vara på det färdiga Global Business Gate.

Planen är att börja byggnation under 2020 och att första inflyttning ska ske under 2022-23.

Historien om ”När Leopold kliver över tröskeln” till projektkontoret kan du läsa bakom länken.

Två av projektmedlemmarna sitter och arbetar, med utsikt över Masthuggskajen, där Global Business Gate ska byggas på en ny halvö ca 100 meter ut i Göta Älv.
I bild: Carl Molander, Energispecialist (höger) och Joel Wibelius, Brandprojektör (vänster), båda Bengt Dahlgren AB.