Grönt ljus att förverkliga Global Business Gate

Detaljplanen för Masthuggskajen har nu vunnit laga kraft. Global Business Gate är därmed ytterligare ett steg närmre byggstart och förverkligande av den centrala mötesplatsen för Göteborgs- och Västsveriges internationellt verksamma företag.

Konsortiet som utvecklar Masthuggskajen kan nu fortsätta utvecklingen av Masthuggskajen. Mark- och Miljödomstolen har avslagit de överklagande som kommit in mot beslutet om antagande i Göteborgs Stads Kommunfullmäktige avseende detaljplanen.

Global Business Gate, med plats för ca 2500 nya arbetsplatser, kommer att resa sig 24 våningar högt på den nya halvö som ska byggas från kaj och ca 100 meter ut i Göta Älv inom detaljplanen för Masthuggskajen. Det kommer att bli en attraktiv miljö för hyresgäster, anställda, kunder och för besökande. Redan nu har avsiktsförklaringar för en majoritet av lokalerna tecknats.

– Ett strategiskt beslut togs 2012 om att satsa på, och bidra till utvecklingen av Masthuggskajen, ett område vi ser ha stor utvecklingspotential. Det är nu med stor glädje vi tar emot beslutet om laga kraft för detaljplanen som innebär att vi nu kan realisera planerna för Global Business Gate. Det känns fantastiskt, säger Global Business Gates VD Lennart Hedström.

Läs gärna hela pressmeddelandet ifrån konsortiet här.