Fokus på Västsveriges beroende av handel med Kina under Global Business Gate Day #3

Fredagen den 17 maj var det dags för den tredje Global Business Gate Day. Den här gången var eventets fokus Västsveriges beroende av handel med Kina.

Med den rubriken var det inte konstigt att de dryga 70 inbjudna bänkade sig med stor förväntan. Inte minst att mitt i världens eskalerande handelssvårigheter få träffa och lyssna på Kinas verkställande konsul och på Sveriges utrikeshandelsminister. Och därtill flera andra framstående talare.

Innan den första talaren introducerades presenterades projektet International Youth Think-Tank, som stödjs av Global Business Gate, av dess initiativtagare och projektledare, Urban Strandberg. Läs gärna mer på iythinktank.com.

Därefter presenterade Henrik Einarsson och Frédéric Cho siffror och iakttagelser som belyste Göteborgs, Västsveriges och Sveriges beroende av Kina med kommentarer från representanter från Ludvig Svensson, Mölnlycke Health Care, Polestar och Elof Hansson. Sen var det dags för utrikeshandelsminister Ann Linde.

På ett mycket tydligt sätt beskrev hon vår handel med Kina, med fokus inte minst på bilindustrin i Västsverige. Bland annat gjorde hon liknelsen till varvsindustrin i Göteborg – och dess försvinnande. Idag, genom den kinesiska närvaron, är bilindustrin och Västsverige i en helt annan och i en mycket bättre (för att inte att säga – utmärkt) situation.

Men, sade ministern, vi skall vara medvetna om den mycket stora inverkan som ett försämrat förhållande mellan USA och Kina kommer att ha. Ministern fortsatte genom att beskriva den svenska synen på utländska direktinvesteringar – som ett svar på ett nytt EU-direktiv.

Kinas verkställande konsul i Göteborg, Mme. Yang Yin följde därefter och hon omfamnade mycket varmt förhållandet mellan Kina och Göteborgs stad. Det, sa hon, går lång tid tillbaka och sträcker sig in i framtiden. Nu symboliseras det mest tydligt av den djupa närvaron av Geely i staden. Hon följde med att citera den högsta ledaren Xi Jinping och hans övertygelse om fri global handel – därmed framhävandes det värdefulla förhållandet till Sverige – och särskilt till västra Sverige.

En diskussion mellan moderatorn, Malin Persson och Carl-Johan Hagman från Stena AB och AB Volvos Tina Hallin, både grundligt erfarna från Kina och företag i Kina fokuserade på vikten av att erkänna skillnaderna och förmågan till ödmjukhet när man gör affärer med och i Kina.

En mycket intressant och akademisk rapport levererades av Lucie Buttkus, Göteborgs universitet. Det handlade om betydelsen av förtroende i affärer såväl som i förhandlingar när man arbetar i Kina. Kommentar och diskussion med AB Volvos Mats Rosenquist gav en värdefull akademisk inriktning på ämnet.

David Hallgren, Business Swedens marknadsdirektör för Greater China – avslutade seminariet med ett uppskattat tal.

Han pekade på tre konkreta slutsatser;

  • Kina har redan en väsentlig betydelse för Västsverige, men vi är bara i början av resan och Kinas globala roll växer
  • Övergripande kan konstateras att svenska företag presterar bra i Kina och är både ganska positiva avseende det nuvarande affärsklimatet och optimistiska om framtiden trots tydliga utmaningar
  • I framtiden kommer kinesiska företag att bli alltmer teknikledare och då är huvudfrågan hur man ska vara konkurrenskraftig och hitta nya partnerskap

Dagen var modererad av Malin Persson, som styrde den uppmärksamma publikens iver och nyfikenhet. Inte minst var detta uttalat genom att tre företagsrepresentanter, från Mölnlycke Health Care, Hultafors Group och Elof Hansson, och tre internationella masterstudenter från Göteborgs universitet, var sammanvävda i dialogerna.

Dagen gav en positiv bild av handeln med och beroendet av Kina för västsvensk del – vår relation är stark och ömsesidig – men, påpekade flera talare, tilliten är beroende av att vi erkänner skillnaderna och har en förmåga till ödmjukhet. Blåögdhet gagnar oss inte.

Tag del av hela programmet här.