Global Business Gate miljöcertifieras enligt Sveriges ledande metod

Det är viktigt för oss att byggnaden Global Business Gate är bra för den som arbetar och vistas i huset, och att huset som sådant är bra för miljön.

Det finns ett flertal miljöcertifieringsmetoder och modeller anpassade för den svenska marknaden, Breeam-se, Citylab, Leed, GreenBuilding och Miljöbyggnad.

Vid byggnation av Global Business Gate har vi tillsammans med vår partner Alecta, valt att använda oss av den metod som är ledande i Sverige för miljöcertifiering av byggnader – Miljöbyggnad.

Systemet för Miljöbyggnad är utvecklat i Sverige för svenska förhållanden. Över 1000 byggnader i Sverige är redan idag certifierade enligt Miljöbyggnad. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council som är Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande. De är även SGBC som genomför själva certifieringen när det blir dags.

Att miljöklassa fastigheten enligt metoden innebär bland annat att det blir en god inomhusmiljö med effektiv ventilation, bra materialval och låg energiförbrukning.

Det är viktigt för oss att värna om både arbetsmiljön, och miljön i stort, och att vi har detta med oss genom alla faser av projektet.

Läs mer om Miljöbyggnad hos Sweden Green Building Council.