Konceptet Global Business Gate lanserar GLOBAL TALKS

VI LANSERAR GLOBAL TALKS

Omständigheterna i världen (läs Covid19) har skapat stora förändringar. Även formen för våra events ”Global Business Gate Days” ändras – och nu lanserar vi GLOBAL TALKS. 

Liksom tidigare kommer våra event att hålla en hög kunskapsnivå och lyfta fram aktuella ämnen med ”nya” fakta. Självklart med en stark internationell karaktär och utblick och med bäring på internationell handel och/eller global handel. Sist men inte minst – Global Talks kommer att arrangeras som ett hybrid-webinar.

SAVE THE DATE – 28 AUGUSTI

Den 28 augusti kommer Professor Christer Karlsson vid Copenhagen Business School att dela med sig av tankar och erfarenheter. Övergripande handlar det om hur våra sätt att göra affärer, att arbeta, att umgås och att resa, påverkas och förändras i spåren av Corona-pandemin.

Mer specifikt utgår Christer Karlsson från hur produkt- och utvecklingsarbete i 24/7 tempo påverkar vårt framtida (post-Corona) sätt att göra affärer, inte minst globala. Var kommer framtidens huvudkontor att finnas – blir det beroende av var nyckelpersoner befinner sig? Vad är egentligen betydelsen av det fysiska mötet och betydelsen av ett ”kontor”? Vilka krav ställer vi på både varandra och våra lokaler? Vad är det som gör det fysiska rummet till en fördel och hur skall det utformas? Hur hittar vi ”the virtual dynamic”, de kunskapscentra som lockar kompetens och talang.

Och från vårt perspektiv – kan Global Business Gate ta rollen som kunskapscentra i Göteborg – kanske i samverkan med andra?

Den 28 augusti kl. 08.30 – 10.00, kommer vi få ta del av de senaste rönen från den internationella forskningen. Mer information och länkar till detta webinar-evenemang finns tillgängliga i augusti, men dina frågor och reflektioner i ämnet är mer än välkomna redan nu så att vi kan skräddarsy seminariet. Välkommen med din input här.

KONCEPTET

Global Business Gate Days och nu Global Talks är tvärfunktionellt utbyte och inspiration och därmed en av de särskiljande och avgörande delarna av konceptet Global Business Gate.

STOR DEL AV YTORNA REDAN RESERVERADE

I våras togs ett positivt beslut av Göteborgs Stad om förutsättningen för att bygga den halvön där Global Business Gate skall ta plats. Därmed är projektet inne i en ny fas och halvön kommer successivt att färdigställas. För Global Business Gate betyder det byggstart under 2021.
Våra kontinuerliga dialoger med näringslivsaktörer och organisationer har fortsatt – inte minst som en följd av vårt unika koncept. Samtalen och diskussionerna har medfört att volymen avsiktsförklaringar nu är tecknade för en stor del av ytorna i Global Business Gate. Alla avsiktsförklaringarna är tecknade av företag som har en tydlig internationell inriktning och utblick.

KONTAKT – FÖLJ OSS

Är du, och ditt företag, intresserade av konceptet Global Business Gate – välkommen att höra av dig oss, du hittar kontaktuppgifter här på sidan.
Följa oss gärna även på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg – och Instagram – Global Business Gate.

Vi vill med detta passa på att önska en riktigt skön sommar!