Genomförandestudien för Masthuggskajen är klar

Kontorsprojektet och konceptet Global Business Gate kommer att byggas på den nya halvön som ska sträcka sig ca 100 meter ut i älven nedanför Lagerhuset i Göteborg. Området Masthuggskajen är under full utveckling enligt den detaljplan som fastställts, och byggnation av den nya halvön närmar sig.

Ambitionen med området är ett grönare Masthuggskajen med mer plats för människor att mötas och umgås. Det ska också bli lättare att komma närmare vattnet med ett nytt kajstråk vid älven. Bättre förbindelser till kringliggande stadsdelar ska knyta ihop staden och vattnet.

I måndags bjöd Trafikkontoret Göteborg in pressen för att presentera den så kallade genomförandestudien (GFS) som tagits fram för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar för utvecklingen av allmän plats på Masthuggskajen. Arbetet är nu klart efter att ha pågått sedan hösten 2018 i samarbete mellan trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och kretslopp och vatten.

Läs gärna mer om arbetet som genomförts och se en kort film i ämnet på masthuggskajen.se.

Bildkred: Göteborgs Stad