International Youth Think Tanks 2:a ungdomskonferens

Idag, den 16 november, startar IYTT sin andra ungdomskonferens under temat – ”Sustainable movements for an open society”. Konferensen pågår digitalt till den 19 november och ungdomarna som deltar är mellan 18 – 24 år.

Det övergripande uppdraget är att utveckla de bästa argumenten för varför ett öppet och demokratiskt samhälle ger de mest önskvärda förutsättningarna som främjar en human utveckling i världen, och att komma med konkreta förslag på hur man kan förbättra motståndskraften hos sociala institutioner som upprätthåller värderingarna i ett öppet samhälle.

Mer information om konferensen och deltagarna hittar du här.

Global Business Gate stödjer förstudien av projektet International Youth Think Tank (IYTT). Ett av huvudsyftena med detta projekt är att ge ungdomar möjlighet att utveckla projekt och att skapa en brygga mellan ungdomar och väl etablerade beslutsfattare i näringsliv och samhälle. Dessa idéer stämmer väl in i de koncept som Global Business Gate står för.

Följ gärna på Global Business Gate på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram #globalbusinessgate.