10 år på marknaden och stora visioner för framtiden

Elof Hansson Fastigheter utvecklar och bygger Global Business Gate tillsammans med Alecta Fastigheter.

Elof Hansson Fastigheter är ett ungt fastighetsbolag, med lång tradition av att ta tillvara affärsmöjligheter. Bolaget grundades 2010 och sedan dess har mycket spännande hänt och det finns stora visioner för framtiden. Inte minst med utvecklingen av Global Business Gate, som blir ett centrum och en mötesplats för företag och organisationer som verkar inom internationella affärer.

Tag gärna del av fastighetsbolagets resa och vad Global Business Gate betyder för bolaget och för regionen. Hela artikeln, grundad på en intervju med Lennart Hedström, finns publicerad på Lokalguiden, välkommen att ta del av historien.

Bild: Lennart Hedström, grundare och VD av Elof Hansson Fastigheter och Global Business Gate.