Levande gatuplan för en levande stadsdel

Global Business Gate är ett av kontorsprojekten som tar plats på Masthuggskajen som arbetar intensivt för att bidra i målet att skapa levande bottenvåningar inom hela området. Konsortiet som utvecklar Masthuggskajen har tagit ett helhetsgrepp om bottenvåningarna i området och utvecklar innehållet gemensamt. Men vad önskar aktörerna egentligen ge de göteborgare som lever, verkar och rör sig i området? Om det kan du läsa mer i den artikelserie som är framtagen av konsortiet.

Artikelserien bygger på att man på Masthuggskajen bygger hotell, kontors- och bostadshus och där man förklarar hur vi skapar liv i bottenvåningarna och varför det är viktigt. Det här är tredje och sista delen.

#levandegatuplan #masthuggskajen #stadsutveckling

 

Bild – kred: Kanozi Arkitekter