Ny halvö på Masthuggskajen

Nu kan du följa hur Global Business Gates mark och den nya halvön växer fram

Nu har vi fått fart på webkameran som följer byggnationen av den nya halvön i Göta Älv i Göteborg där bland annat Global Business Gate ska ta plats.

Uppdraget att bygga den nya halvön på Masthuggskajen genomförs av den danska bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff på uppdrag av Älvstranden Utveckling.

Den yttre grumlingssponten är i det närmaste klar och detta gör att man kan se formen på halvön. Nästa moment är fortsatt schaktning på land, rivning av befintlig betongkaj samt muddring för de olika byggnaderna, samtidigt som det förbereds för start av spontning av landspont.

Att byggnationen startats upp är en viktig milstolpe för Global Business Gate och för hela Göteborg och området. Halvön är ett steg i att binda ihop staden med vattnet som så många saknat.

Välkommen att följa halvöbyggnationen och den mark där Global Business Gate ska ta plats.