GBG's grund och källare gjuts i grovbetong.

Ny milstolpe för byggnationen av Global Business Gate

Idag nås ännu en milstolpe för byggnationen av Global Business Gate.

Formen för grovbetongen är på plats och idag inleds undervattensgjutning för Global Business Gates grund och källare.

Undervattensgjutningen som nu genomförs bygger grunden för fastigheterna, men har även andra viktiga funktioner. En av dessa är att ta upp de stora horisontella krafterna från sponten, en annan att hjälpa till att ta upp de vindlaster som höga hus utsätts för.

Projektet är i detta fall unikt då det är ett av de första projekten i Sverige som använder grovbetong i syftet att ta upp vindlaster.