Meny

Området Masthuggskajen

Global Business Gate ska ta plats på en ny halvö som byggs från kaj och ca 100 meter ut i Göta Älv i Göteborg, halvön ingår i området Masthuggskajen som är den första stora detaljplanen i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden i Göteborg.

Med utvecklingen av Masthuggskajen binds intilliggande områden samman och stärker kopplingarna med bland annat Järntorget, Långgatorna, Masthugget och över älven till Lindholmen.

Det unika vattennära läget tas tillvara genom ett kajstråk längs med området vid älven. Ambitionen för området är också att skapa ett grönare Masthuggskajen för umgänge och aktivitet där bland annat en ny stadsdelspark blir en viktig del.

Kommunikationer till och från området, både landvägen och över vattnet, är mycket goda, både i form av tät båttrafik, bussar och spårvagnar och en riksväg (RV45) för biltrafik.

Utmärkande för Masthuggskajen är bl a att man i utvecklingsarbetet tar till vara, och utvecklar, den kultur som finns i området. Detaljplanen har även varit ett pilotprojekt för hållbar stadsutveckling och Masthuggskajen är det första stadsutvecklingsprojektet som har blivit certifierade enligt Citylab. Certifieringssystemet, som är utvecklat av Sweden Green Building Council, är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

Bo, leva och arbeta på Masthuggskajen

Området blir blandstad med ett levande gatuliv, nya bostäder, kontor, hotell, parker, kultur och mötesplatser. Man arbetar tydligt med att skapa öppna bottenvåningar inom området för att skapa en dynamisk och välkomnande miljö som sjuder av liv i stort sett dygnet runt, här kan du arbeta, bo eller komma som besökare. De öppna bottenvåningarna ska även innebära att tillgängliggöra utåtriktade kultursatsningar mot gatulivet i både de nya och befintliga fastigheterna.

Området ska utvecklas med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser för kultur och nöje. På Masthuggskajen byggs 1 300 nya bostäder och 5 000 – 6 000 nya arbetsplatser och en total yta av 320 000 m2 BTA varav hälften bostäder och hälften kontor. Av bostäderna kommer det att byggas både hyresrätter och bostadsrätter.

Utveckling drivs av ett konsortie där Elof Hansson Fastigheter är en av parterna. Elof Hansson Fastigheter äger och driver tillsammans med Alecta kontorsprojektet Global Business Gate.

Läs mer om stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen här.

Har du frågor om Global Business Gate eller Masthuggskajen? Kontakta oss!

Illustration: Kanozi Arkitekter

 

Fråga oss

    Vill du veta mer om Global Business Gate? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

     

    Jag godkänner härmed Global Business Gates personuppgiftspolicy