Meny

Global Business Gate miljöcertifieras enligt Sveriges ledande metod

Det är viktigt för oss att byggnaden Global Business Gate är bra för den som arbetar och vistas i huset, och att huset som sådant är bra för miljön.

Det finns ett flertal miljöcertifieringsmetoder och modeller anpassade för den svenska marknaden, Breeam-se, Citylab, Leed, GreenBuilding och Miljöbyggnad.

Vid byggnation av Global Business Gate har vi tillsammans med vår partner Alecta, valt att använda oss av den metod som är ledande i Sverige för miljöcertifiering av byggnader – Miljöbyggnad.

Systemet för Miljöbyggnad är utvecklat i Sverige för svenska förhållanden. Över 1000 byggnader i Sverige är redan idag certifierade enligt Miljöbyggnad. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council som är Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande. De är även SGBC som genomför själva certifieringen när det blir dags.

Att miljöklassa fastigheten enligt metoden innebär bland annat att det blir en god inomhusmiljö med effektiv ventilation, bra materialval och låg energiförbrukning.

Det är viktigt för oss att värna om både arbetsmiljön, och miljön i stort, och att vi har detta med oss genom alla faser av projektet.

Läs mer om Miljöbyggnad hos Sweden Green Building Council.

Hamnen och älven – näringslivets självklara port ut i världen

I en artikel som Business Region Göteborg idag har delat, beskrivs hamnens betydelse för handeln med övriga världen. Mitt i denna miljö kommer Global Business Gate att ta plats och där kommer företag som verkar inom internationell handel och affärer mötas och en del av dessa kommer att ha kontor i fastigheten.

Läs gärna hela artikeln bakom denna länk.

Följ gärna på Global Business Gate på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram #globalbusinessgate.

Cecilia Malmströms satsning på att knyta ihop etablissemanget och unga genom think tanks

Global Business Gate stödjer förstudien av projektet International Youth Think Tank. Ett av huvudsyftena med detta projekt är att ge unga möjlighet att utveckla projekt och att skapa en brygga mellan unga och väl etablerade beslutsfattare i näringsliv och samhälle. Dessa idéer stämmer väl in i de koncept som Global Business Gate står för.  

Nu lämnar Cecilia Malmström sin post som EU-kommissionär och ska bl a arbeta med ett projekt runt denna Think Tank. Dagens Nyheter har idag publicerat en artikel om bakgrunden, varför hon gör detta och vad som är på gång. Här finner du artikeln.

Läs gärna också om varför Global Business Gate ser detta som ett viktigt projekt och har valt att gå in och stödja förstudien bakom denna länk.

Mer om projekt Think Tank.

Följ gärna på Global Business Gate på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram #globalbusinessgate.

Vattendom har vunnit laga kraft, ny halvö där Global Business Gate ska ta plats kan börja byggas

För att detaljplanen och området Masthuggskajen ska bli komplett, krävs att en ny halvö byggs, från kaj och ca 100 meter ut i Göta Älv i Göteborg.  För att få bygga i vatten krävs att det finns en s.k. ”Vattendom”, ett miljötillstånd. Mark- och Miljödomstolen gav i mitten av augusti 2019 sitt tillstånd, i enlighet med miljöbalken, för om- och utbyggnad för Masthuggskajen. Idag har denna vattendom vunnit laga kraft, vilket innebär att det är fritt fram att bygga halvön där bl. a Global Business Gate ska ta plats.

Nu kör vi så det ryker och bygger Göteborgs och Västsveriges mest internationella kontor och mötesplats med bästa läget i staden vid vattnet på Masthuggskajen!

Projektering av halvön pågår sedan en tid och att staden nu fått besked om att Miljötillståndet för byggnation av den nya halvön vunnit laga kraft betyder mycket för Masthuggskajen och för Global Business Gate – vårt kluster för internationell handel och affärer – som ska ta plats på halvön. På halvön ska även Stena Fastigheter bygga hyresbostäder och kontor och Riksbyggen bygga bostadsrätter.

Mer information i Älvstranden Utvecklings pressmeddelande.

Följ gärna Global Business Gate utveckling även på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram – #globalbusinessgate.

Bild: Halvön sedd från Stenpiren i Göteborg med Global Business Gate i förgrunden.
Kred: Global Business Gate Architects

”Första spadtag” för Clarion Hotel Draken på Masthuggskajen

Nu börjar det hända synliga saker på Masthuggskajen. Idag togs ett första spadtag för Balders hotell ”Clarion Hotel Draken” vilket innebär byggstart för hotellet.  Detta innebär att starten av byggnation i de område där Global Business Gate ska ta plats nu är än närmre.  

Måndag 9 augusti sattes spaden i marken, eller rättare sagt så satte Nordic Choice Hotels VD, Petter Stordalen, eld på Draken!

Att det kommer ett hotell vid Masthuggskajen, på gångavstånd ifrån Global Business Gate, vårt kluster för företag som verkar inom internationell handel och affärer, är av stor betydelse för hela området som idag saknar ett större hotell. Det ska bli spännande att följa byggnationen av det nya spektakulära hotellet som kommer att bli 35 våningar högt med 470 hotellrum, restaurang och skybar. Hotellet beräknas stå klart under 2022.

Bild: Adore Adore/Erseus – Illustration: Clarion Hotel Draken

Läs mer om Masthuggskajen på www.masthuggskajen.se.

 

Global Business Gate byggs på ny halvö i Göta Älv i Göteborg

En viktig del av detaljplanen för Masthuggskajen är den nya halvö som ska byggas från kaj och ca 100 meter ut i Göta Älv i Göteborg, på denna nya halvö ska bl a Global Business Gate ta plats.

Nu har COWI fått uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag som ska ange hur halvön ska byggas, vilket är mycket tekniskt komplext. Läs mer i COWI’s pressmeddelande.

 

Följ gärna Global Business Gate utveckling även på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram – #globalbusinessgate.

Ostindiefararen seglar på internationellt vatten igen

Global Business Gate är sedan tidigare partner till Ostindiefararens moderbolag – SOIC AB. Detta bolag slöt i veckan ett avtal med företaget Greencarrier AB . Greencarrier hyr skeppet Götheborg, under minst 2 men ev 3 år. Greencarriers mål är att skeppet ska ut och segla igen efter att ha legat till kaj i några år och planen är att skeppet under 2020 och 2021 ska segla på Nordsjön och i Östersjön.

Skeppet har utgjort en viktig del i staden Göteborgs historia och har även varit en av grundpelarna som bidragit till stadens ledande position som handelsstad i Sverige genom bland annat sina tidiga resor till Kina.

– Vi ser mycket positivt på att Greencarrier hyr skeppet under en period och gör det seglingsbart och att man under perioden använder skeppet Götheborg för att sätta både Göteborg och dess historia inom internationell handel på kartan. Positivt är även att de använder skeppet för sin egen marknadsföring som hållbart logistikföretag, säger Lennart Hedström, VD för Global Business Gate och Styrelseordförande i SOIC AB.

När skeppet varit ute på seglats och nyttjats av Greencarrier under dessa 2 – 3 år kommer skeppet som planerat att få sin hemvist på Masthuggskajen där det kommer att byggas ett visitors center som blir ”granne” med Global Business Gate.

Följ gärna Global Business Gate utveckling även på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram – #globalbusinessgate.

Inspiration, lärande och aktivt deltagande

Som en del av Global Business Gates koncept bjuder vi in vårt nätverk till Global Business Gate Days.

Under dessa möten tar vi upp högaktuella ämnen som främst rör internationell handel och affärer.

Vårt senaste event gick under temat ”West Sweden – China, with focus on trade and finance” och var välbesökt. Till hösten tar vi upp ett nytt ämne. Datum är bestämt men ämnet är inte släppt. Se vår inspirationsfilm nedan för att få veta mer.

Vill du också bli en del av vårt nätverk? Välkommen att kontakta någon av oss.

Trevlig sommar!

Följ gärna projektet även på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram – #globalbusinessgate.

Global Business Gate i sociala medier

Med godkänd detaljplan för Masthuggskajen i Göteborg, där bl a Global Business Gate ska ta plats, och med ett första spadtag för området taget, går vi nu in i nästa fas för Global Business Gate.

För att du ska kunna följa utvecklingen av projektet, vad som händer inom området mm, aktiverar vi oss i sociala medier.

Nyheter läggs löpande ut här på globalbusinessgate.se men nu kan du även följa oss på LinkedInGlobal Business Gate Gothenburg och på Instagram#globalbusinessgate.

Hoppas du vill följa oss och dela det du tycker är intressant!

International Youth Think Tank förstudieprojekt

Global Business Gate har valt att gå in och stödja förstudien av projektet International Youth Think Tank. Ett av huvudsyftena med detta projekt är att ge ungdomar möjlighet att utveckla projekt och att skapa en brygga mellan ungdomar och väl etablerade beslutsfattare i näringsliv och samhälle. Dessa idéer stämmer väl in i de koncept som Global Business Gate står för.  

Bakom Think Tank står Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) med dess initiativtagare och projektledare Urban Strandberg i spetsen.

Global Business Gate, som blir en hubb för företag inom internationell handel och affärer, ska främja det ”oväntade mötet” och kommer bland annat att fokusera på kontaktskapande, nätverkande och gränsöverskridande handel. Vi ser Think Tank projektet som en viktig satsning och ser även att Global Business Gate, som projekt och som mötesplats, kan vara med och bidra till att bygga denna brygga mellan ungdomar och beslutsfattare och påverkare inom näringslivet.

Vi är också glada att man har valt Göteborg som stad för satsningen och ser Global Business Gate som en möjlig framtida plats för kontor och mötesplats för den Internationella Youth Think Tank verksamheten, säger Lennart Hedström, VD för Global Business Gate.

Läs gärna mer om projekt Think Tank här iythinktank.com.

Följ gärna på Global Business Gate på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram #globalbusinessgate.

Fokus på Västsveriges beroende av handel med Kina under Global Business Gate Day #3

Fredagen den 17 maj var det dags för den tredje Global Business Gate Day. Den här gången var eventets fokus Västsveriges beroende av handel med Kina.

Med den rubriken var det inte konstigt att de dryga 70 inbjudna bänkade sig med stor förväntan. Inte minst att mitt i världens eskalerande handelssvårigheter få träffa och lyssna på Kinas verkställande konsul och på Sveriges utrikeshandelsminister. Och därtill flera andra framstående talare.

Innan den första talaren introducerades presenterades projektet International Youth Think-Tank, som stödjs av Global Business Gate, av dess initiativtagare och projektledare, Urban Strandberg. Läs gärna mer på iythinktank.com.

Därefter presenterade Henrik Einarsson och Frédéric Cho siffror och iakttagelser som belyste Göteborgs, Västsveriges och Sveriges beroende av Kina med kommentarer från representanter från Ludvig Svensson, Mölnlycke Health Care, Polestar och Elof Hansson. Sen var det dags för utrikeshandelsminister Ann Linde.

På ett mycket tydligt sätt beskrev hon vår handel med Kina, med fokus inte minst på bilindustrin i Västsverige. Bland annat gjorde hon liknelsen till varvsindustrin i Göteborg – och dess försvinnande. Idag, genom den kinesiska närvaron, är bilindustrin och Västsverige i en helt annan och i en mycket bättre (för att inte att säga – utmärkt) situation.

Men, sade ministern, vi skall vara medvetna om den mycket stora inverkan som ett försämrat förhållande mellan USA och Kina kommer att ha. Ministern fortsatte genom att beskriva den svenska synen på utländska direktinvesteringar – som ett svar på ett nytt EU-direktiv.

Kinas verkställande konsul i Göteborg, Mme. Yang Yin följde därefter och hon omfamnade mycket varmt förhållandet mellan Kina och Göteborgs stad. Det, sa hon, går lång tid tillbaka och sträcker sig in i framtiden. Nu symboliseras det mest tydligt av den djupa närvaron av Geely i staden. Hon följde med att citera den högsta ledaren Xi Jinping och hans övertygelse om fri global handel – därmed framhävandes det värdefulla förhållandet till Sverige – och särskilt till västra Sverige.

En diskussion mellan moderatorn, Malin Persson och Carl-Johan Hagman från Stena AB och AB Volvos Tina Hallin, både grundligt erfarna från Kina och företag i Kina fokuserade på vikten av att erkänna skillnaderna och förmågan till ödmjukhet när man gör affärer med och i Kina.

En mycket intressant och akademisk rapport levererades av Lucie Buttkus, Göteborgs universitet. Det handlade om betydelsen av förtroende i affärer såväl som i förhandlingar när man arbetar i Kina. Kommentar och diskussion med AB Volvos Mats Rosenquist gav en värdefull akademisk inriktning på ämnet.

David Hallgren, Business Swedens marknadsdirektör för Greater China – avslutade seminariet med ett uppskattat tal.

Han pekade på tre konkreta slutsatser;

  • Kina har redan en väsentlig betydelse för Västsverige, men vi är bara i början av resan och Kinas globala roll växer
  • Övergripande kan konstateras att svenska företag presterar bra i Kina och är både ganska positiva avseende det nuvarande affärsklimatet och optimistiska om framtiden trots tydliga utmaningar
  • I framtiden kommer kinesiska företag att bli alltmer teknikledare och då är huvudfrågan hur man ska vara konkurrenskraftig och hitta nya partnerskap

Dagen var modererad av Malin Persson, som styrde den uppmärksamma publikens iver och nyfikenhet. Inte minst var detta uttalat genom att tre företagsrepresentanter, från Mölnlycke Health Care, Hultafors Group och Elof Hansson, och tre internationella masterstudenter från Göteborgs universitet, var sammanvävda i dialogerna.

Dagen gav en positiv bild av handeln med och beroendet av Kina för västsvensk del – vår relation är stark och ömsesidig – men, påpekade flera talare, tilliten är beroende av att vi erkänner skillnaderna och har en förmåga till ödmjukhet. Blåögdhet gagnar oss inte.

Tag del av hela programmet här.

”Första spadtag” för Masthuggskajen

Detaljplanen för Masthuggskajen vann i början av året laga kraft och nu tas nästa steg genom ett symboliskt ”första spadtag”. Detta innebär att starten av byggnation i de område där Global Business Gate ska ta plats närmar sig. Först ut är det nya hotellet i området, Hotell Draken, som ska byggas av Balder och drivas av Nordic Choice Hotels samt NCC som startar byggnation av kommersiella lokaler vid Järntorget. Båda projekten med förväntad byggstart under hösten 2019.

Torsdag 2 maj ägde ett ”första spadtag” rum på plats på en av kajerna inom området. Alla inbjudna hälsades välkomna av Patrik Centervall, Stadsbyggnadskontoret, som agerade konferencier. Därefter inledde stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant och berättade om vad området betyder för Göteborgs framtid. Följde gjorde korta anföranden av representanter ifrån de aktörer som ingår i de konsortium som utvecklar Masthuggskajen. Elof Hansson Fastigheters, tillika Global Business Gates VD, Lennart Hedström berättade bl a om hur Global Business Gate kommer att bidra till den internationella och globala känslan i området och hur man bidrar till att koppla ihop staden över älven mm.

Älvstranden Utvecklings ordförande Tomas Nilsson band tillsammans band tillsammans med byggaktörerna ihop ett sidenband med ett rep, för att symbolisera Masthuggskajens vision om att vara en stimulerande plats full av kontraster samt ett område som binder ihop staden.

Symboliskt tog Global Business Gate sig ännu ett steg närmre byggstart och förverkligande av den centrala mötesplatsen för Göteborgs- och Västsveriges internationellt verksamma företag som Global Business Gate ska bli.

Global Business Gate, med plats för ca 2500 nya arbetsplatser, kommer att resa sig 24 våningar högt på den nya halvö som ska byggas från kaj och ca 100 meter ut i Göta Älv. Det kommer att bli en attraktiv miljö för hyresgäster, anställda, kunder och för besökande. Redan nu har avsiktsförklaringar för över 60% av lokalerna tecknats.

– Det strategiska beslutet vi inom Elof Hansson Fastigheter tog under 2012 om att satsa på, och bidra till utvecklingen av Masthuggskajen, känns nu än mer rätt och relevant. Område har en otroligt stor utvecklingspotential. Vi jobbar nu vidare med planerna för start av byggnation av Global Business Gate och nu vet vi att det blir verklighet inom en snar framtid, säger Global Business Gates VD Lennart Hedström.

Läs mer om Masthuggskajen på masthuggskajen.se.

Bild: Representanter för konsortiet knyter ihop ”staden”. I bild från vänster: Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg, Lennart Hedström, VD Elof Hansson Fastigheter AB, Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen, Tomas Nilsson, Ordförande Älvstranden Utveckling, Johanna Hult-Rentsch, regionchef NCC och Joakim Gralén, projektutvecklare Balder och representant Hotell Draken.

Grönt ljus att förverkliga Global Business Gate

Detaljplanen för Masthuggskajen har nu vunnit laga kraft. Global Business Gate är därmed ytterligare ett steg närmre byggstart och förverkligande av den centrala mötesplatsen för Göteborgs- och Västsveriges internationellt verksamma företag.

Konsortiet som utvecklar Masthuggskajen kan nu fortsätta utvecklingen av Masthuggskajen. Mark- och Miljödomstolen har avslagit de överklagande som kommit in mot beslutet om antagande i Göteborgs Stads Kommunfullmäktige avseende detaljplanen.

Global Business Gate, med plats för ca 2500 nya arbetsplatser, kommer att resa sig 24 våningar högt på den nya halvö som ska byggas från kaj och ca 100 meter ut i Göta Älv inom detaljplanen för Masthuggskajen. Det kommer att bli en attraktiv miljö för hyresgäster, anställda, kunder och för besökande. Redan nu har avsiktsförklaringar för en majoritet av lokalerna tecknats.

– Ett strategiskt beslut togs 2012 om att satsa på, och bidra till utvecklingen av Masthuggskajen, ett område vi ser ha stor utvecklingspotential. Det är nu med stor glädje vi tar emot beslutet om laga kraft för detaljplanen som innebär att vi nu kan realisera planerna för Global Business Gate. Det känns fantastiskt, säger Global Business Gates VD Lennart Hedström.

Läs gärna hela pressmeddelandet ifrån konsortiet här.

Sveriges Utrikeshandelsminister på besök

Global Business Gate hade idag förmånen att ta emot Utrikeshandelsminister Ann Linde tillsammans med Mattias Jonsson, socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande för Älvstranden Utveckling.

Ministern lyssnade på en presentation om Handelshuset Elof Hansson och inte minst dess affärsområde ”International”. Ministern ställde ett antal väl insatta frågor om dess affärsmodell för projektfinansiering.

Vid presentationen av Global Business Gate visade ministern stort intresse för konceptet, och för ambitionen att skapa ett ekosystem för företag och organisationer inriktade på internationella affärer. Efter att ha lyssnat på berättelse om de event som Global Business Gate arrangerat 2018 (sammanställning – länk), uttryckte ministern önskemål om att kunna deltaga vid nästa event.

Global Business Gate och Elof Hansson tackar för besöket idag och för stort visat intresse.

Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen undertecknat

Exploatörerna och Göteborgs stad genom Älvstranden Utveckling, har nu undertecknat det s.k. Markfördelnings- och Exploateringsavtalet för Masthuggskajen. Nu inväntas beslut om ”Laga kraft” för detaljplanen Masthuggskajen.

Läs gärna hela pressmeddelandet på masthuggkajen.se.

Masthuggskajen före förändring och byggnation av ny halvö.

Samarbete, kultur och stolthet – resultat av ett lyckat arbete i projektmiljö

I nästan ett år har drygt ett 40-tal personer med nästa lika många kompetenser arbetat tillsammans på Global Business Gates projektkontor. Från första dagen har det varit fullt fokus på byggnaderna som ska bli ett bidrag till Göteborgs Stads 400-års jubileum och stärka Göteborg som internationell handelsstad.

Från projektkontoret ser man platsen i älven där det 24 våningar höga Global Business Gate ska byggas. Det kommer att ske på en helt ny halvö i Göta Älv, som sträcker sig ca 100 meter ut ifrån dagens kajkant.

På projektkontoret arbetar man över gränserna för att uppnå bästa resultat vid framtagandet av system- och programhandling. Nu, efter snart ett år, syns alla positiva effekter som arbetsformen gett och alla är väldigt nöjda och ger högt betyg till effekten av att arbeta i en ovanligt transparant kultur. Ord som stolthet, innovation, öppenhet, glädje och kreativitet är några av de spontana ord som beskriver projekt-medlemmarnas uppfattning.

Detta är ett exempel på hur vi arbetar för att göra Global Business Gate till en unik plats, en plats som stärker Göteborg som internationell handelsstad. En plats där hyresgäster och besökare får samma känsla och resultat som de verksamma på vårt projektkontor. En plats fylld av miljöer där man upplever oväntade, överraskande och inspirerande möten där man kan dra nytta av andras kunskap och kompetens och träffar nya spännande erfarenheter och personer man normalt inte möter.

Precis som det är på Global Business Gates projektkontor, där blandningen av kompetenser från olika miljöer och företag förbättrar och effektiviserar slutprodukten – det är så kommer att vara på det färdiga Global Business Gate.

Planen är att börja byggnation under 2020 och att första inflyttning ska ske under 2022-23.

Historien om ”När Leopold kliver över tröskeln” till projektkontoret kan du läsa bakom länken.

Två av projektmedlemmarna sitter och arbetar, med utsikt över Masthuggskajen, där Global Business Gate ska byggas på en ny halvö ca 100 meter ut i Göta Älv.
I bild: Carl Molander, Energispecialist (höger) och Joel Wibelius, Brandprojektör (vänster), båda Bengt Dahlgren AB.

Årets viktigaste utvecklingssteg o jul och nyårshälsning

Så här när det lackar mot jul vill vi passa på att dela med oss av några av det senaste årets viktigaste utvecklingssteg för Global Business Gate. Till vår stora glädje har vi under året tagit oss närmare förverkligandet av såväl konceptet som av det fysiska Global Business Gate.

Konceptet Global Business Gate fascinerar och inspirerar. Det märker vi inte minst på intresset för såväl partneravtal som för avsiktsförklaringar. Bara det faktum att få möjlighet att delta i utvecklingen av konceptet är, vid sidan av nya egna lokaler, en stark drivkraft för många nytänkande företag. Sammantaget har det medfört att dryga 60 % av Global Business Gate idag är intecknat av avsiktsförklaringar. Det innebär att företaget har första option på de valda lokalerna.

Så är du intresserad – då är det dags att höra sig, och samtidigt få möjligheten att medverka till förverkligandet av konceptet Global Business Gate.

Redan 2018 blev konceptet Global Business Gate verklighet

Med två, starkt uppskattade, events visade Global Business Gate på konceptets inneboende styrka. Det första eventet tog fasta på hur Göteborgs internationella position kan stärkas ytterligare – med Cecilia Malmström som huvudtalare. Det andra eventet, med fokus på handeln mellan USA och EU, hade ett antal namnkunniga internationella talare.

Inom Global Business Gate har vi etablerade samarbeten med såväl akademiska som mer näringslivsorienterade partners. Alla Global Business Gates partners och framtida hyresgäster kommer att ha stor nytta av styrkan i dessa samarbeten. De utvidgar på ett mycket påtagligt sätt det internationella affärsperspektivet och förtydligar därmed konceptet Global Business Gate ytterligare.

Detta lilla axplock av Global Business Gate-händelser under 2018 är bara en skrapning på ytan.

Med dessa rader passar vi på att önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi ser fram emot ett spännande och dynamiskt 2019.

 

Bild: Förslagsskiss Global Business Gate Kred: Global Business Gate Architects

Stadsdelen Masthuggskajen certifierad enligt Citylab

Som första stadsutvecklingsprojektet någonsin har Masthuggskajen certifierats för hållbar stadsutveckling enligt Citylab. Masthuggskajen är nu certifierad enligt Steg 1 Planeringsskedet. (läs mer om Citylab)

Global Business Gate är en del av Masthuggskajen, utvecklingen av Masthuggskajen drivs av ett konsortie och målet för alla parter har varit att arbeta för en hållbar stadsdel. Därför blir Citylab certifieringen extra viktig och glädjande då det är ett klart bevis på att man i konsortiet har gjort rätt.  Läs gärna hela pressmeddelandet på masthuggskajen.se.

Bild: Visionsbild för Masthuggskajen färdigställt 2025. Illustration: Kanozi arkitekter

Forum för Global Business Gate, som ska ta plats på Masthuggskajen i Göteborg, diskuterar framtida handelsförbindelser med USA.

Fokus på handelsförbindelser med USA under Global Business Gate Day #2

Fredag 19 oktober var det dags för den andra Global Business Gate Day. Den här gången var eventets fokus vårt, och EU:s, nuvarande och framtida handelsförbindelser med USA.

Med rubriken ”Är dörren till USA på väg att stängas?” var publiken inställd på en intressant dag.

Det började med tal av vardera Paul Narain, politisk och ekonomisk rådgivare vid den amerikanska ambassaden i Stockholm och av Caroline Vicini, EU: s vice ambassadör i USA. Vad de sa och talade om var både fascinerande och visade tydligt på klyftan mellan dessa två handelsgiganter. Tanken bakom deras respektive strategi var mycket välformulerad av båda sidor.

Dessa inledande tal följdes av Jérémie Cohen-Setton, forskare vid Peterson-institutet för internationell ekonomi i Washington DC. Jérémie gav en spännande inblick i mekanismerna och policys bakom tullar och andra handelshinder, inte minst de som har genomförts eller hotats med de senaste tre åren. Jérémie förklarade grundligt de befogenheter som USA:s president har när det gäller handelspolitiken. Befogenheterna baserar sig på nationell säkerhet – något som Paul Narain tidigare hade berört.

Dagen fortsatte med Anna Throne-Holst, VD för den svenskt-amerikanska handelskammaren (se länk till Göteborgs-Posten för omfattande intervjuer), som framhöll sin oro:
– Jag har noterat att det inte är så uppenbart för affärsmän att komma till USA på grund av Trumps möjligheter och den osäkerhet som följer därav.

Därefter följde ett väldigt belysande tal av Michael Koch, kommersråd vid Kommerskollegiet. Michael redogjorde för den svenska strategin och vårt beroende av EU: s politik i dessa frågor.

Dagen var modererad av Malin Persson, som väldigt elegant styrde den uppmärksamma publikens iver och nyfikenhet. Inte minst var detta uttalat genom att tre företagsrepresentanter, från Mölnlycke Health Care, Hultafors Group och Elof Hansson, och tre magisterstudenter från Göteborgs Universitet, var sammanvävda i dialogerna.

Dagen avslutades sedan med en paneldiskussion. I debatten kompletterades Anna och Michael av Billy McCormac, Prime och Johan Ingerö, Timbro, båda med ett inledande tal där de visade sin djupa kunskap i frågan.

Att säga att dagen avslutades med en positiv bild av de framtida handelsförbindelserna mellan EU och USA skulle vara en överdrift, men en blandning av två citat (Caroline Vicini och Anna Throne-Holst) sammanfattar känslan av eventet bra
– Det enkla svaret hittills är att det är mycket mer prat än handling. I New York, till exempel, som i de flesta andra platser i USA, hör vi ofta att USA är ”öppen för företag”. Kom ihåg – USA är så mycket mer än Washington DC.

Länk: Artikel i Göteborgs-Posten 21 oktober 2018 under rubriken ”Därför kan göteborgare stoppas från att jobba i USA”.

Nätverket för Global Business Gate, som ska ta plats på Masthuggskajen i Göteborg, möts för diskussion.

Är dörren till USA på väg att stängas? Global Business Gate Day #2

Delar av nätverket runt Global Business Gate möts på fredag, 19 oktober, för att i första hand ta reda på vad som händer med dagens export på ca 90 miljarder om USA ”stänger dörren”. Detta är en av de viktiga frågor som har sorterats fram under tidigare nätverksträffar och som bedöms som en avgörande fråga för regionen.

På fredag belyses och diskuteras framför allt hur vi ska förhålla oss och agera avseende USA:s tull- och tariffrestriktioner.

Bland talarna denna fredag under Global Business Gate Day #2, möter vi bland annat Anna Throne-Holst som är VD för Svensk-Amerikanska Handelskammaren m fl.

Historien bakom Global Business Gate och Elof Hansson

Global Business Gate har sina rötter i det anrika handelshuset Elof Hansson. Elof Hansson Fastigheter startades under 2012, ungefär i samma tid som staden började arbeta fram detaljplanen för Masthuggskajen. På den vägen är det, mer om detta kan du läsa i senaste numret av Lokalnytt (#6) under rubriken ”Värden svarar”. Du finner artikeln i PDF-format här.

Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd i Kommunfullmäktige

Global Business Gate därmed ett stort steg närmare målet.

Kommunfullmäktige fattade den 7 juni 2018 beslut om att godkänna detaljplanen för Masthuggskajen i Göteborg. Detta är ett stort steg framåt mot förverkligandet och planering av byggstart för Global Business Gate.

”Detta är ett stort steg närmare målet för Global Business Gate. Vi kan nu börja planera för byggstart”, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som tillsammans med Alecta utvecklar och äger Global Business Gate.

Läs hela pressmeddelandet från Global Business Gate – Pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet för Masthuggskajen i sin helhet här.

Bild: Global Business Gate illustration. Illustration: Arkitektbyrån Design

Global Business Gate jubileumssatsning för Göteborgs 400 års jubileum

Global Business Gate, ett koncept och inte bara en byggnad, är vårt bidrag till stadens 400-årsjubileum. Global Business Gate som skapas av Elof Hansson Fastigheter och Alecta, har tagit plats som en jubileumssatsning inför 400 årsjubiléet 2021.

Vid kickoffen på Trädgår’n i Göteborg presenterades Global Business Gate och uppskattades hörbart av publiken. Konceptet Global Business Gate omnämndes även i den sammanfattning av dagen som gjordes av Göteborg & Co.

För att ta del av Göteborgs planer och jubileumssatsningar inför 400-årsjubileet år 2021, läs vidare på goteborg2021.com – jubileumssatsningar.

 

Artikel i Göteborgs-Posten efter Sveriges Närings- och innovationsministers besök

Global Business Gate tog den 10 april emot Sveriges Närings- och Innovationsminister vid Näringsdepartementet, Mikael Damberg, för en presentation av Global Business Gate.

Göteborgs-Posten var på plats och resultatet blev en artikel i tidningen dagen efter. Läs gärna hela den trevlig artikeln här.

Tack till Göteborgs-Posten som var på plats och för en fin artikel. Vi är glada för intresset runt konceptet och kontorshuset Global Business Gate.

Bild: Utdrag ur Göteborgs-Posten 11 april 2018

Sveriges Närings- och innovationsminister på besök för att få veta mer om Global Business Gate

Global Business Gate har idag haft nöjet och förmånen att ta emot Sveriges Närings- och Innovationsminister vid Näringsdepartementet, Mikael Damberg, för en presentation av konceptet och kontorshuset Global Business Gate.

Ministern kom i sällskap med Mattias Jonsson som är Socialdemokratisk Riksdagsledamot och representerar Göteborgs partidistrikt. Med sig hade även Mikael Damberg sin stadssekreterare, pressekreterare och några ytterligare personer ur sin stab.

Näringsministern och hans sällskap fick inte enbart en presentation av Global Business Gate, konceptet som bygger på att bli en miljö och ett kontor för företag och organisationer inriktade på internationella affärer. De fick även en kort presentation av Elof Hansson-koncernen och en mer specifik presentation av bolagets affärsmodell för projektfinansiering. Denna modell används bl a i ett mycket intressant utvecklingsprojekt, där en plattform bildats med svenska leverantörer inom vattenrening för att främja svensk export till bl a Afrika. I detta samarbete spelar inte minst Team Sweden en viktig roll.

Global Business Gate och Elof Hansson tackar för besöket idag och för stort visat intresse.

Foto: Mikael Damberg, Sveriges Närings- och Innovationsminister.

Internationella affärer vid kajkanten – artikel i Lokalguiden

Lokalguiden har intervjuat Global Business Gate’s VD Lennart Hedström. Under intervjun pratar man om Global Business Gate bakgrund, konceptet, framtiden för projektet och om stadsutvecklingsprojektet nya Masthuggskajen mm.

Läs gärna hela artikeln på Lokalguidens site eller i den senaste tryckta upplagan av Lokalguiden #3.

Vill du veta mer så tveka inte att kontakta oss.

Projektkontor nu öppnat – som ett Global Business Gate, men i mindre skala

Nyligen öppnade Global Business Gate sitt projektkontor på Första Långgatan i Göteborg. Redan från dag ett är det full verksamhet och totalt fokus på byggnaden som 2021 skall resa sig bara 200 meter från kontoret. Från kontorets norra fönster ser man hela, den idag delvis tomma, Masthuggskajen. Det är en annorlunda känsla att direkt från sin arbetsplats se området där det som ritas, konstrueras och beräknas snart skall börja byggas och fyllas med liv.

Global Business Gate, med sina 40 000 m2 kräver redan idag en mängd olika kompetenser, och gör det från olika företag. På projektkontoret arbetar drygt 40 personer, som möts över företags- och kompetensgränser för att gemensamt skapa den byggnad som är konceptet Global Business Gate.

Fokus för samtliga inblandade är att skapa en plats som förstärker Göteborgs styrkor och möjligheter som internationell handelsstad. Projektkontoret strävar med att konstruera och kreera miljöer där sannolikheten för inspirerande, överraskande och framgångsrika möten, samarbeten och kunskapsöverföring ökar. Precis det som sker på projektkontoret, där blandningen av kompetenser och företag förbättrar och effektiviserar slutprodukten. Det färdiga Global Business Gate.

Ett stort steg närmare förverkligande

Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd i Byggnadsnämnden och därmed ett stort steg närmare förverkligande.

Byggnadsnämnden fattade den 6 februari 2018 beslut om att godkänna planen för Masthuggskajen/Järnvågen i Göteborg. Detta är ett stort steg framåt mot förverkligandet av planen.

Global Business Gate närmar sig därmed en byggstart, efter beslut i både Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige som är planerade att fattas nu i vår. Redan i slutet av 2018 påbörjas byggnationen av den nya halvön i Göta Älv, där bl. a. Global Business Gate med sina 26 våningar kommer att uppföras.

”Detta är ett stort steg framåt i den för staden, och för Global Business Gate, så viktiga planen. Nu är vi mycket glada att planen går vidare upp i högre instanser för slutlig fastställelse”, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som tillsammans med Alecta utvecklar projektet och konceptet.

Läs pressmeddelandet här.

Bild: Visionsbild för Masthuggskajen färdigställt 2025. Illustration: Kanozi arkitekter

Konceptet Global Business Gates och dess miljö stärks med hjälp av United Spaces

Global Business Gate och United Spaces, ett ledande företag inom området coworking, har tecknat avtal om att etablera ett spännande coworking-koncept i fastigheten. Tillsammans kommer Global Business Gate och United Spaces att arbeta fram den fysiska miljön i form av innovativa samlings- och mötesplatser, andra ytor och lösningar för att främja konceptet.

Konceptet Global Business Gate skapas för och med företag som sysslar med multinationella affärer och kommer att utgöra en naturlig och självklar plats för internationell handel. Genom innovativa och attraktiva lokaler och mötesplatser ges företag och andra verksamheter i Global Business Gate mycket goda möjligheter till nätverkande, stärkta affärer, ökad rekrytering och utveckling i samspel med andra företag.

Med hjälp av United Spaces koncept som har fokus på att bygga communities av eldsjälar samt innovativa och attraktiva lokaler, kommer Global Business Gates koncept att stärkas ytterligare.

Vi är entusiastiska och stolta för att gemensamt utveckla konceptet Global Business Gate med United Spaces, säger Lennart Hedström, VD för Global Business Gate Project AB.

Läs mer om United Spaces på unitedspaces.com.

Avtal tecknat med arkitektkonstellation

Global Business Gate har tecknat avtal med en arkitektkonstellation från de två byråerna Arkitektbyrån Design AB och Krook & Tjäder AB. Arkitekterna från de två byråerna kommer att samverka under bolagsnamnet Global Architects HB. Byråsamarbetet har valts efter kriterier som erfarenhet från liknande projekt, konceptuell känsla, kunskap om stadsplanering och visad förståelse för projektets unicitet. Att byråerna har pågående samarbeten i andra större projekt har bidragit till beslutet.

Arkitekternas inledande uppdrag är att ta fram lokalprogram för Global Business Gate samt att bearbeta de två byggnadernas externa gestaltning. En gestaltning som harmoniserar med områdets karaktär och samtidigt tar höjd för framtidens stadsbild. Exteriört och interiört ska utformningen och lösningarna symbolisera och skapa en känsla för hyresgästernas verksamheter inom internationell handel.

Läs mer om arkitekterna på deras siter arkitektbyrandesign.se och krook.tjader.se.

Fråga oss

Vill du veta mer om Global Business Gate? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Jag godkänner härmed Global Business Gates personuppgiftspolicy