Meny

Grönt ljus att förverkliga Global Business Gate

Detaljplanen för Masthuggskajen har nu vunnit laga kraft. Global Business Gate är därmed ytterligare ett steg närmre byggstart och förverkligande av den centrala mötesplatsen för Göteborgs- och Västsveriges internationellt verksamma företag.

Konsortiet som utvecklar Masthuggskajen kan nu fortsätta utvecklingen av Masthuggskajen. Mark- och Miljödomstolen har avslagit de överklagande som kommit in mot beslutet om antagande i Göteborgs Stads Kommunfullmäktige avseende detaljplanen.

Global Business Gate, med plats för ca 2500 nya arbetsplatser, kommer att resa sig 24 våningar högt på den nya halvö som ska byggas från kaj och ca 100 meter ut i Göta Älv inom detaljplanen för Masthuggskajen. Det kommer att bli en attraktiv miljö för hyresgäster, anställda, kunder och för besökande. Redan nu har avsiktsförklaringar för en majoritet av lokalerna tecknats.

– Ett strategiskt beslut togs 2012 om att satsa på, och bidra till utvecklingen av Masthuggskajen, ett område vi ser ha stor utvecklingspotential. Det är nu med stor glädje vi tar emot beslutet om laga kraft för detaljplanen som innebär att vi nu kan realisera planerna för Global Business Gate. Det känns fantastiskt, säger Global Business Gates VD Lennart Hedström.

Läs gärna hela pressmeddelandet ifrån konsortiet här.

Sveriges Utrikeshandelsminister på besök

Global Business Gate hade idag förmånen att ta emot Utrikeshandelsminister Ann Linde tillsammans med Mattias Jonsson, socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande för Älvstranden Utveckling.

Ministern lyssnade på en presentation om Handelshuset Elof Hansson och inte minst dess affärsområde ”International”. Ministern ställde ett antal väl insatta frågor om dess affärsmodell för projektfinansiering.

Vid presentationen av Global Business Gate visade ministern stort intresse för konceptet, och för ambitionen att skapa ett ekosystem för företag och organisationer inriktade på internationella affärer. Efter att ha lyssnat på berättelse om de event som Global Business Gate arrangerat 2018 (sammanställning – länk), uttryckte ministern önskemål om att kunna deltaga vid nästa event.

Global Business Gate och Elof Hansson tackar för besöket idag och för stort visat intresse.

Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen undertecknat

Exploatörerna och Göteborgs stad genom Älvstranden Utveckling, har nu undertecknat det s.k. Markfördelnings- och Exploateringsavtalet för Masthuggskajen. Nu inväntas beslut om ”Laga kraft” för detaljplanen Masthuggskajen.

Läs gärna hela pressmeddelandet på masthuggkajen.se.

Masthuggskajen före förändring och byggnation av ny halvö.

Samarbete, kultur och stolthet – resultat av ett lyckat arbete i projektmiljö

I nästan ett år har drygt ett 40-tal personer med nästa lika många kompetenser arbetat tillsammans på Global Business Gates projektkontor. Från första dagen har det varit fullt fokus på byggnaderna som ska bli ett bidrag till Göteborgs Stads 400-års jubileum och stärka Göteborg som internationell handelsstad.

Från projektkontoret ser man platsen i älven där det 24 våningar höga Global Business Gate ska byggas. Det kommer att ske på en helt ny halvö i Göta Älv, som sträcker sig ca 100 meter ut ifrån dagens kajkant.

På projektkontoret arbetar man över gränserna för att uppnå bästa resultat vid framtagandet av system- och programhandling. Nu, efter snart ett år, syns alla positiva effekter som arbetsformen gett och alla är väldigt nöjda och ger högt betyg till effekten av att arbeta i en ovanligt transparant kultur. Ord som stolthet, innovation, öppenhet, glädje och kreativitet är några av de spontana ord som beskriver projekt-medlemmarnas uppfattning.

Detta är ett exempel på hur vi arbetar för att göra Global Business Gate till en unik plats, en plats som stärker Göteborg som internationell handelsstad. En plats där hyresgäster och besökare får samma känsla och resultat som de verksamma på vårt projektkontor. En plats fylld av miljöer där man upplever oväntade, överraskande och inspirerande möten där man kan dra nytta av andras kunskap och kompetens och träffar nya spännande erfarenheter och personer man normalt inte möter.

Precis som det är på Global Business Gates projektkontor, där blandningen av kompetenser från olika miljöer och företag förbättrar och effektiviserar slutprodukten – det är så kommer att vara på det färdiga Global Business Gate.

Planen är att börja byggnation under 2020 och att första inflyttning ska ske under 2022-23.

Historien om ”När Leopold kliver över tröskeln” till projektkontoret kan du läsa bakom länken.

Två av projektmedlemmarna sitter och arbetar, med utsikt över Masthuggskajen, där Global Business Gate ska byggas på en ny halvö ca 100 meter ut i Göta Älv.
I bild: Carl Molander, Energispecialist (höger) och Joel Wibelius, Brandprojektör (vänster), båda Bengt Dahlgren AB.

Årets viktigaste utvecklingssteg o jul och nyårshälsning

Så här när det lackar mot jul vill vi passa på att dela med oss av några av det senaste årets viktigaste utvecklingssteg för Global Business Gate. Till vår stora glädje har vi under året tagit oss närmare förverkligandet av såväl konceptet som av det fysiska Global Business Gate.

Konceptet Global Business Gate fascinerar och inspirerar. Det märker vi inte minst på intresset för såväl partneravtal som för avsiktsförklaringar. Bara det faktum att få möjlighet att delta i utvecklingen av konceptet är, vid sidan av nya egna lokaler, en stark drivkraft för många nytänkande företag. Sammantaget har det medfört att dryga 60 % av Global Business Gate idag är intecknat av avsiktsförklaringar. Det innebär att företaget har första option på de valda lokalerna.

Så är du intresserad – då är det dags att höra sig, och samtidigt få möjligheten att medverka till förverkligandet av konceptet Global Business Gate.

Redan 2018 blev konceptet Global Business Gate verklighet

Med två, starkt uppskattade, events visade Global Business Gate på konceptets inneboende styrka. Det första eventet tog fasta på hur Göteborgs internationella position kan stärkas ytterligare – med Cecilia Malmström som huvudtalare. Det andra eventet, med fokus på handeln mellan USA och EU, hade ett antal namnkunniga internationella talare.

Inom Global Business Gate har vi etablerade samarbeten med såväl akademiska som mer näringslivsorienterade partners. Alla Global Business Gates partners och framtida hyresgäster kommer att ha stor nytta av styrkan i dessa samarbeten. De utvidgar på ett mycket påtagligt sätt det internationella affärsperspektivet och förtydligar därmed konceptet Global Business Gate ytterligare.

Detta lilla axplock av Global Business Gate-händelser under 2018 är bara en skrapning på ytan.

Med dessa rader passar vi på att önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi ser fram emot ett spännande och dynamiskt 2019.

 

Bild: Förslagsskiss Global Business Gate Kred: Global Business Gate Architects

Stadsdelen Masthuggskajen certifierad enligt Citylab

Som första stadsutvecklingsprojektet någonsin har Masthuggskajen certifierats för hållbar stadsutveckling enligt Citylab. Masthuggskajen är nu certifierad enligt Steg 1 Planeringsskedet. (läs mer om Citylab)

Global Business Gate är en del av Masthuggskajen, utvecklingen av Masthuggskajen drivs av ett konsortie och målet för alla parter har varit att arbeta för en hållbar stadsdel. Därför blir Citylab certifieringen extra viktig och glädjande då det är ett klart bevis på att man i konsortiet har gjort rätt.  Läs gärna hela pressmeddelandet på masthuggskajen.se.

Bild: Visionsbild för Masthuggskajen färdigställt 2025. Illustration: Kanozi arkitekter

Forum för Global Business Gate, som ska ta plats på Masthuggskajen i Göteborg, diskuterar framtida handelsförbindelser med USA.

Fokus på handelsförbindelser med USA under Global Business Gate Day #2

Fredag 19 oktober var det dags för den andra Global Business Gate Day. Den här gången var eventets fokus vårt, och EU:s, nuvarande och framtida handelsförbindelser med USA.

Med rubriken ”Är dörren till USA på väg att stängas?” var publiken inställd på en intressant dag.

Det började med tal av vardera Paul Narain, politisk och ekonomisk rådgivare vid den amerikanska ambassaden i Stockholm och av Caroline Vicini, EU: s vice ambassadör i USA. Vad de sa och talade om var både fascinerande och visade tydligt på klyftan mellan dessa två handelsgiganter. Tanken bakom deras respektive strategi var mycket välformulerad av båda sidor.

Dessa inledande tal följdes av Jérémie Cohen-Setton, forskare vid Peterson-institutet för internationell ekonomi i Washington DC. Jérémie gav en spännande inblick i mekanismerna och policys bakom tullar och andra handelshinder, inte minst de som har genomförts eller hotats med de senaste tre åren. Jérémie förklarade grundligt de befogenheter som USA:s president har när det gäller handelspolitiken. Befogenheterna baserar sig på nationell säkerhet – något som Paul Narain tidigare hade berört.

Dagen fortsatte med Anna Throne-Holst, VD för den svenskt-amerikanska handelskammaren (se länk till Göteborgs-Posten för omfattande intervjuer), som framhöll sin oro:
– Jag har noterat att det inte är så uppenbart för affärsmän att komma till USA på grund av Trumps möjligheter och den osäkerhet som följer därav.

Därefter följde ett väldigt belysande tal av Michael Koch, kommersråd vid Kommerskollegiet. Michael redogjorde för den svenska strategin och vårt beroende av EU: s politik i dessa frågor.

Dagen var modererad av Malin Persson, som väldigt elegant styrde den uppmärksamma publikens iver och nyfikenhet. Inte minst var detta uttalat genom att tre företagsrepresentanter, från Mölnlycke Health Care, Hultafors Group och Elof Hansson, och tre magisterstudenter från Göteborgs Universitet, var sammanvävda i dialogerna.

Dagen avslutades sedan med en paneldiskussion. I debatten kompletterades Anna och Michael av Billy McCormac, Prime och Johan Ingerö, Timbro, båda med ett inledande tal där de visade sin djupa kunskap i frågan.

Att säga att dagen avslutades med en positiv bild av de framtida handelsförbindelserna mellan EU och USA skulle vara en överdrift, men en blandning av två citat (Caroline Vicini och Anna Throne-Holst) sammanfattar känslan av eventet bra
– Det enkla svaret hittills är att det är mycket mer prat än handling. I New York, till exempel, som i de flesta andra platser i USA, hör vi ofta att USA är ”öppen för företag”. Kom ihåg – USA är så mycket mer än Washington DC.

Länk: Artikel i Göteborgs-Posten 21 oktober 2018 under rubriken ”Därför kan göteborgare stoppas från att jobba i USA”.

Nätverket för Global Business Gate, som ska ta plats på Masthuggskajen i Göteborg, möts för diskussion.

Är dörren till USA på väg att stängas? Global Business Gate Day #2

Delar av nätverket runt Global Business Gate möts på fredag, 19 oktober, för att i första hand ta reda på vad som händer med dagens export på ca 90 miljarder om USA ”stänger dörren”. Detta är en av de viktiga frågor som har sorterats fram under tidigare nätverksträffar och som bedöms som en avgörande fråga för regionen.

På fredag belyses och diskuteras framför allt hur vi ska förhålla oss och agera avseende USA:s tull- och tariffrestriktioner.

Bland talarna denna fredag under Global Business Gate Day #2, möter vi bland annat Anna Throne-Holst som är VD för Svensk-Amerikanska Handelskammaren m fl.

Historien bakom Global Business Gate och Elof Hansson

Global Business Gate har sina rötter i det anrika handelshuset Elof Hansson. Elof Hansson Fastigheter startades under 2012, ungefär i samma tid som staden började arbeta fram detaljplanen för Masthuggskajen. På den vägen är det, mer om detta kan du läsa i senaste numret av Lokalnytt (#6) under rubriken ”Värden svarar”. Du finner artikeln i PDF-format här.

Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd i Kommunfullmäktige

Global Business Gate därmed ett stort steg närmare målet.

Kommunfullmäktige fattade den 7 juni 2018 beslut om att godkänna detaljplanen för Masthuggskajen i Göteborg. Detta är ett stort steg framåt mot förverkligandet och planering av byggstart för Global Business Gate.

”Detta är ett stort steg närmare målet för Global Business Gate. Vi kan nu börja planera för byggstart”, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som tillsammans med Alecta utvecklar och äger Global Business Gate.

Läs hela pressmeddelandet från Global Business Gate – Pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet för Masthuggskajen i sin helhet här.

Bild: Global Business Gate illustration. Illustration: Arkitektbyrån Design

Global Business Gate jubileumssatsning för Göteborgs 400 års jubileum

Global Business Gate, ett koncept och inte bara en byggnad, är vårt bidrag till stadens 400-årsjubileum. Global Business Gate som skapas av Elof Hansson Fastigheter och Alecta, har tagit plats som en jubileumssatsning inför 400 årsjubiléet 2021.

Vid kickoffen på Trädgår’n i Göteborg presenterades Global Business Gate och uppskattades hörbart av publiken. Konceptet Global Business Gate omnämndes även i den sammanfattning av dagen som gjordes av Göteborg & Co.

För att ta del av Göteborgs planer och jubileumssatsningar inför 400-årsjubileet år 2021, läs vidare på goteborg2021.com – jubileumssatsningar.

 

Artikel i Göteborgs-Posten efter Sveriges Närings- och innovationsministers besök

Global Business Gate tog den 10 april emot Sveriges Närings- och Innovationsminister vid Näringsdepartementet, Mikael Damberg, för en presentation av Global Business Gate.

Göteborgs-Posten var på plats och resultatet blev en artikel i tidningen dagen efter. Läs gärna hela den trevlig artikeln här.

Tack till Göteborgs-Posten som var på plats och för en fin artikel. Vi är glada för intresset runt konceptet och kontorshuset Global Business Gate.

Bild: Utdrag ur Göteborgs-Posten 11 april 2018

Sveriges Närings- och innovationsminister på besök för att få veta mer om Global Business Gate

Global Business Gate har idag haft nöjet och förmånen att ta emot Sveriges Närings- och Innovationsminister vid Näringsdepartementet, Mikael Damberg, för en presentation av konceptet och kontorshuset Global Business Gate.

Ministern kom i sällskap med Mattias Jonsson som är Socialdemokratisk Riksdagsledamot och representerar Göteborgs partidistrikt. Med sig hade även Mikael Damberg sin stadssekreterare, pressekreterare och några ytterligare personer ur sin stab.

Näringsministern och hans sällskap fick inte enbart en presentation av Global Business Gate, konceptet som bygger på att bli en miljö och ett kontor för företag och organisationer inriktade på internationella affärer. De fick även en kort presentation av Elof Hansson-koncernen och en mer specifik presentation av bolagets affärsmodell för projektfinansiering. Denna modell används bl a i ett mycket intressant utvecklingsprojekt, där en plattform bildats med svenska leverantörer inom vattenrening för att främja svensk export till bl a Afrika. I detta samarbete spelar inte minst Team Sweden en viktig roll.

Global Business Gate och Elof Hansson tackar för besöket idag och för stort visat intresse.

Foto: Mikael Damberg, Sveriges Närings- och Innovationsminister.

Internationella affärer vid kajkanten – artikel i Lokalguiden

Lokalguiden har intervjuat Global Business Gate’s VD Lennart Hedström. Under intervjun pratar man om Global Business Gate bakgrund, konceptet, framtiden för projektet och om stadsutvecklingsprojektet nya Masthuggskajen mm.

Läs gärna hela artikeln på Lokalguidens site eller i den senaste tryckta upplagan av Lokalguiden #3.

Vill du veta mer så tveka inte att kontakta oss.

Projektkontor nu öppnat – som ett Global Business Gate, men i mindre skala

Nyligen öppnade Global Business Gate sitt projektkontor på Första Långgatan i Göteborg. Redan från dag ett är det full verksamhet och totalt fokus på byggnaden som 2021 skall resa sig bara 200 meter från kontoret. Från kontorets norra fönster ser man hela, den idag delvis tomma, Masthuggskajen. Det är en annorlunda känsla att direkt från sin arbetsplats se området där det som ritas, konstrueras och beräknas snart skall börja byggas och fyllas med liv.

Global Business Gate, med sina 40 000 m2 kräver redan idag en mängd olika kompetenser, och gör det från olika företag. På projektkontoret arbetar drygt 40 personer, som möts över företags- och kompetensgränser för att gemensamt skapa den byggnad som är konceptet Global Business Gate.

Fokus för samtliga inblandade är att skapa en plats som förstärker Göteborgs styrkor och möjligheter som internationell handelsstad. Projektkontoret strävar med att konstruera och kreera miljöer där sannolikheten för inspirerande, överraskande och framgångsrika möten, samarbeten och kunskapsöverföring ökar. Precis det som sker på projektkontoret, där blandningen av kompetenser och företag förbättrar och effektiviserar slutprodukten. Det färdiga Global Business Gate.

Ett stort steg närmare förverkligande

Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd i Byggnadsnämnden och därmed ett stort steg närmare förverkligande.

Byggnadsnämnden fattade den 6 februari 2018 beslut om att godkänna planen för Masthuggskajen/Järnvågen i Göteborg. Detta är ett stort steg framåt mot förverkligandet av planen.

Global Business Gate närmar sig därmed en byggstart, efter beslut i både Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige som är planerade att fattas nu i vår. Redan i slutet av 2018 påbörjas byggnationen av den nya halvön i Göta Älv, där bl. a. Global Business Gate med sina 26 våningar kommer att uppföras.

”Detta är ett stort steg framåt i den för staden, och för Global Business Gate, så viktiga planen. Nu är vi mycket glada att planen går vidare upp i högre instanser för slutlig fastställelse”, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som tillsammans med Alecta utvecklar projektet och konceptet.

Läs pressmeddelandet här.

Bild: Visionsbild för Masthuggskajen färdigställt 2025. Illustration: Kanozi arkitekter

Konceptet Global Business Gates och dess miljö stärks med hjälp av United Spaces

Global Business Gate och United Spaces, ett ledande företag inom området coworking, har tecknat avtal om att etablera ett spännande coworking-koncept i fastigheten. Tillsammans kommer Global Business Gate och United Spaces att arbeta fram den fysiska miljön i form av innovativa samlings- och mötesplatser, andra ytor och lösningar för att främja konceptet.

Konceptet Global Business Gate skapas för och med företag som sysslar med multinationella affärer och kommer att utgöra en naturlig och självklar plats för internationell handel. Genom innovativa och attraktiva lokaler och mötesplatser ges företag och andra verksamheter i Global Business Gate mycket goda möjligheter till nätverkande, stärkta affärer, ökad rekrytering och utveckling i samspel med andra företag.

Med hjälp av United Spaces koncept som har fokus på att bygga communities av eldsjälar samt innovativa och attraktiva lokaler, kommer Global Business Gates koncept att stärkas ytterligare.

Vi är entusiastiska och stolta för att gemensamt utveckla konceptet Global Business Gate med United Spaces, säger Lennart Hedström, VD för Global Business Gate Project AB.

Läs mer om United Spaces på unitedspaces.com.

Avtal tecknat med arkitektkonstellation

Global Business Gate har tecknat avtal med en arkitektkonstellation från de två byråerna Arkitektbyrån Design AB och Krook & Tjäder AB. Arkitekterna från de två byråerna kommer att samverka under bolagsnamnet Global Architects HB. Byråsamarbetet har valts efter kriterier som erfarenhet från liknande projekt, konceptuell känsla, kunskap om stadsplanering och visad förståelse för projektets unicitet. Att byråerna har pågående samarbeten i andra större projekt har bidragit till beslutet.

Arkitekternas inledande uppdrag är att ta fram lokalprogram för Global Business Gate samt att bearbeta de två byggnadernas externa gestaltning. En gestaltning som harmoniserar med områdets karaktär och samtidigt tar höjd för framtidens stadsbild. Exteriört och interiört ska utformningen och lösningarna symbolisera och skapa en känsla för hyresgästernas verksamheter inom internationell handel.

Läs mer om arkitekterna på deras siter arkitektbyrandesign.se och krook.tjader.se.

Partneringavtal med NCC tecknat för Global Business Gate

Global Business Gate Project AB har inlett ett partneringsamarbete med NCC för kontorsprojektet Global Business Gate som kommer att ta plats på Masthuggskajen i Göteborg.

–  Tillsammans med NCC inleder vi nu arbetet med Global Business Gate. Global Business Gate ska bli ett innovativt nav och en mötesplats för det exportinriktade näringslivet och företag som verkar inom internationella affärer. Vi har arbetat med projektet länge och är mycket glada över att vi nu inlett ett samarbete med en entreprenör för själva genomförandet, säger Lennart Hedström, VD, Global Business Gate.

Pressmeddelande.

För frågor om affären välkommen att kontakta Elof Hansson Fastigheters vd, Lennart Hedström på tel. 031 – 68 68 68 eller via e-mail lennart.hedstrom@elofhansson.com.

Två unga Göteborgare pratar om Masthuggskajens framtid

Planen är att Masthuggskajen i Göteborg ska omvandlas till en modern blandstad med vattennära läge istället för att vara en plats som idag domineras av biltrafik, parkeringar och outnyttjade ytor. Från nuvarande kajkant och ca 100 meter ut i Göta Älv, anläggs en ny halvö. På den kommer bland annat Global Business Gate att ta plats.

Älvstranden Utveckling har gjort en ny film, där du får möta två av framtidens göteborgare, Vincent och Antonio, som har tankar om, och planer för, ett av Göteborgs och Västsveriges hetaste utvecklingsområden, Masthuggskajen. Området knyter an till Skeppsbron som ligger alldeles intill och dessa områden bildar tillsammans Södra Älvstranden.

Byggnationen på Masthuggskajen beräknas starta under 2018 och det blir ca 1 200 nya bostäder,
140 000– 150 000 m2 kontor, lokala verksamheter, skola, förskola och kulturkvarter. En station för den nya linbanan är också planerad att finnas i området Masthuggskajen.

Se filmen här.

Masthuggskajen under utveckling!

Masthuggskajen är under utveckling. Nyfiken på vad som händer? Välkommen till Järntorget i Göteborg den 21-23 november!

Området Masthuggskajen är under utveckling och Global Business Gate är en viktig del av områdets framtid.

Vill du veta mer om planerna för hela Masthuggskajen och träffa representanter ifrån företagen som är med och utvecklar området. Välkommen till konsortiets popup-container på Olof Palmes plats vid Järntorget, tisdag till torsdag denna veckan, 21 – 23 november.

Lär mer om eventet här.

Varmt välkommen!

Global Business Gates skriver optionsavtal – och skriver gärna fler!

Arbetet med Global Business Gate börjar nu gå in i en riktigt aktiv fas. Såväl vad det gäller byggnation som vad gäller framtida hyresgäster. Sedan början på hösten har vi haft glädjen att teckna ett antal optionsavtal om framtida (nåja, 2021 är inte så långt bort) partners i Global Business Gate. Det är avtal som ger våra partners möjlighet att redan från början vara med i utvecklingen av konceptet. Därigenom kan de fullt ut påverka hur ett verkligt affärsdrivande internationellt handelskluster skall vara.

Vi diskuterar nu för fullt optionsavtal med ytterligare potentiella samarbetspartners, utöver de vi redan signerat. På detta sätt går konceptet Global Business Gate en spännande framtid till mötes, och samtidigt förädlas och förtydligas byggnaden än mer.

Masthuggskajen som helhet kommer snart – efter detaljplanens godkännande under början av 2018 – att konkretiseras och bli verklighet. Vi siktar därmed på inflyttning i Global Business Gate redan 2021.

Vill du och ditt företag vara en del i detta, har era affärer inom Internationell handel och du tycker att ni skulle passa in i vårt koncepttänk, välkommen att höra av dig till oss för en diskussion om att bli en del av Global Business Gates framtid.

Bild: Visionsbild för Global Business Gate. Illustration: Arkitektbyrån Design

Elof Hansson Fastigheter och Alecta ingår avtal om delägarskap av Global Business Gate

Elof Hansson Fastigheter och Alecta har tecknat avtal om delägarskap för kontorsprojektet Global Business Gate på Masthuggskajen i Göteborg.

Elof Hansson Fastigheter har tecknat detta avtal för att ytterligare stärka projektet med en långsikt och stark partner. Fr o m 21 juni äger partnerna 50 procent vardera i projektet och kommer nu att tillsammans utveckla, genomföra och förvalta Global Business Gate.

Pressmeddelande.

Eventuella frågor om affären ställs till Elof Hansson Fastigheters vd, Lennart Hedström på tel. 031 – 68 68 68 eller via e-mail lennart.hedstrom@elofhansson.com.

Detaljplanen för Masthuggskajen ut på granskning

Byggnadsnämnden fattade den 21 juni beslut om granskning av planen för stadsbyggnadsprojekt Masthuggskajen.

Granskningsperioden pågår till den 22 augusti och det innebär att planen för utbyggnaden av Masthuggskajen närmar sig målet att bli antagen i Göteborgs Kommunfullmäktige under 2017.

För Global Business Gate innebär det att om detta går vägen, så hålls planen. Byggnation av nya halvön i Göta Älv påbörjas 2018 och byggnation av Global Business Gate startas upp under 2019.

”Vi är mycket glada att planen nu går för granskning. Detta är ett stort steg i rätt riktning för hela projekt Masthuggskajen och för vårt kontorsprojekt Global Business Gate” säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som utvecklar projektet.

Läs pressmeddelandet.

Bild: Visionsbild för Masthuggskajen färdigställt 2025. Illustration: Kanozi arkitekter

Arkitekttävling för Göteborgs Linbana

Den linbana som är beslutad att byggas i Göteborg och som så viktigt knyter samman Norra med Södra älvstranden tar nu ett ytterligare steg. En arkitekttävling är utlyst för stationerna, tornen och gondolerna för sträckningen mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.

För Global Business Gate som planeras på en ny halvö i Göta Älv på Masthuggskajen, blir linbanan en viktig del ur kommunikationssynvinkel då man på detta sätt ännu starkare knyter ihop Masthuggskajen med både Lindholmen och Lundby och underlättar resor och kontakter över älven.

Tidplanen för arkitekttävlingen ser ut såhär för 2017:
18 april – sista dagen för intresseanmälan
Slutet av maj – fem team bjuds in till tävlingen
20 september – tävlingsbidragen lämnas in
Oktober – tävlingsjuryn utser ett vinnande team

De som bjuder in till tävlingen är Göteborgs Stads Trafikkontor i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter.

Läs hela pressmeddelandet här.

Bild ovan – En bild av hur linbanan skulle kunna se ut. Illustration: Tomorrow/Stadsbyggnadskontoret.

Göteborgs- och Elof Hanssons historia in i framtiden

I första numret för året av Fastighetssverige (#1 2017) har tidningen valt att intervjua Elof Hansson Fastigheters VD Lennart Hedström om projekt Global Business Gate, detta under temat ”Stora kontorsprojekt”. Global Business Gate tar Göteborgs- och moderbolaget Elof Hanssons historia in i framtiden. Läs gärna hela artikeln här.

Ökad dynamik med Global Business Gate

Lokalguiden lyfter under rubriken ”pågående projekt” fram vårt koncept och kontorsprojekt i årets första nummer (#1 2017) av tidningen.

Detta är ett av flera intressanta och spännande projekt som pågår i Göteborgsregionen, följ oss gärna här och häng med i utvecklingen framåt.

1-2017_aktuella-projekt_1

Global Business Gate bidrar till att Götheborg stannar i Göteborg

Ostindiefararen Götheborgs framtid är långsiktigt säkrad meddelades det idag på en presskonferens som hölls i anslutning till fartyget.

Som en aktör i konsortiet för stadsplaneringsprojektet Masthuggskajen bidrar Elof Hansson Fastigheter genom sitt projekt Global Business Gate till att skeppet får stanna i Göteborg. Tillsammans med företag ur konsortiet, SKF, Volvo Cars, AB Volvo och aktörer från staden, finansieras Ostindiefararen Götheborg långsiktigt och får en plats på Masthuggskajen i Göteborg.

En stark anledning till valet att vara med och finansiera detta är Ostindiefararen Götheborgs långa acheter du cialis en ligne historia som anknyter till Göteborg som internationell handels- och sjöfartsstad.
”Detta stämmer väl överens med vårt koncept Global Business Gate, som i huvudsak skapas för att stärka Göteborgs ställning som internationell handelsstad, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter.

Runt skeppet byggs ett besökscentrum där konsortiet för Masthuggskajen bl a kommer att sätta upp en utställning där man presenterar och marknadsför projektet och planerna. Ostindiefararen beräknas flyttas till Masthuggskajen under våren 2017.

Pressrelease 20161212 i sin helhet här.

Avsiktsförklaring för samarbete med Lindholmen Science Park tecknat

Elof Hansson Fastigheter har i dagarna tecknat en avsiktsförklaring med Lindholmen Science Park. Avsiktsförklaringen syftar i första hand till att utveckla förutsättningarna för en långsiktig samverkan mellan Global Business Gate och Lindholmen Science Park.

Vi ser mycket fram emot att utveckla och hitta synergier mellan Lindholmen Science Park och Global Business Gate och på så sätt också stärka samarbetet över älven, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter.

Mer information om parterna finns på bolagens websidor:
elofhanssonfastigheter.com
lindholmen.se

Global Business Gate presenterat för FinansKompetensCentrum

Idag har representanter för Elof Hansson och Elof Hansson Fastigheter presenterat Elof Hansson koncernen, och inte minst hur vi arbetar med ”collateral financing” för en grupp personer ur nätverket FinansKompetensCentrum. Detta nätverk drivs av BRG (Business Region Göteborg).

Vi presenterade även konceptet Global Business Gate, projektet på Masthuggskajen inriktat för verksamheter som har fokus på internationell handel och export. I fastigheten kommer det att rymmas ca 2 500 arbetsplatser och det finns även en plan för bostäder för s.k. expats.

Vill du och ditt företag också veta mer om Global Business Gate, tveka inte att höra av dig till oss på Elof Hansson Fastigheter eller via e-mail contact@globalbusinessgate.se.

Fråga oss

Vill du veta mer om Global Business Gate? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Jag godkänner härmed Global Business Gates personuppgiftspolicy