Meny
Forum för Global Business Gate, som ska ta plats på Masthuggskajen i Göteborg, diskuterar framtida handelsförbindelser med USA.

Fokus på handelsförbindelser med USA under Global Business Gate Day #2

Fredag 19 oktober var det dags för den andra Global Business Gate Day. Den här gången var eventets fokus vårt, och EU:s, nuvarande och framtida handelsförbindelser med USA.

Med rubriken ”Är dörren till USA på väg att stängas?” var publiken inställd på en intressant dag.

Det började med tal av vardera Paul Narain, politisk och ekonomisk rådgivare vid den amerikanska ambassaden i Stockholm och av Caroline Vicini, EU: s vice ambassadör i USA. Vad de sa och talade om var både fascinerande och visade tydligt på klyftan mellan dessa två handelsgiganter. Tanken bakom deras respektive strategi var mycket välformulerad av båda sidor.

Dessa inledande tal följdes av Jérémie Cohen-Setton, forskare vid Peterson-institutet för internationell ekonomi i Washington DC. Jérémie gav en spännande inblick i mekanismerna och policys bakom tullar och andra handelshinder, inte minst de som har genomförts eller hotats med de senaste tre åren. Jérémie förklarade grundligt de befogenheter som USA:s president har när det gäller handelspolitiken. Befogenheterna baserar sig på nationell säkerhet – något som Paul Narain tidigare hade berört.

Dagen fortsatte med Anna Throne-Holst, VD för den svenskt-amerikanska handelskammaren (se länk till Göteborgs-Posten för omfattande intervjuer), som framhöll sin oro:
– Jag har noterat att det inte är så uppenbart för affärsmän att komma till USA på grund av Trumps möjligheter och den osäkerhet som följer därav.

Därefter följde ett väldigt belysande tal av Michael Koch, kommersråd vid Kommerskollegiet. Michael redogjorde för den svenska strategin och vårt beroende av EU: s politik i dessa frågor.

Dagen var modererad av Malin Persson, som väldigt elegant styrde den uppmärksamma publikens iver och nyfikenhet. Inte minst var detta uttalat genom att tre företagsrepresentanter, från Mölnlycke Health Care, Hultafors Group och Elof Hansson, och tre magisterstudenter från Göteborgs Universitet, var sammanvävda i dialogerna.

Dagen avslutades sedan med en paneldiskussion. I debatten kompletterades Anna och Michael av Billy McCormac, Prime och Johan Ingerö, Timbro, båda med ett inledande tal där de visade sin djupa kunskap i frågan.

Att säga att dagen avslutades med en positiv bild av de framtida handelsförbindelserna mellan EU och USA skulle vara en överdrift, men en blandning av två citat (Caroline Vicini och Anna Throne-Holst) sammanfattar känslan av eventet bra
– Det enkla svaret hittills är att det är mycket mer prat än handling. I New York, till exempel, som i de flesta andra platser i USA, hör vi ofta att USA är ”öppen för företag”. Kom ihåg – USA är så mycket mer än Washington DC.

Länk: Artikel i Göteborgs-Posten 21 oktober 2018 under rubriken ”Därför kan göteborgare stoppas från att jobba i USA”.

Nätverket för Global Business Gate, som ska ta plats på Masthuggskajen i Göteborg, möts för diskussion.

Är dörren till USA på väg att stängas? Global Business Gate Day #2

Delar av nätverket runt Global Business Gate möts på fredag, 19 oktober, för att i första hand ta reda på vad som händer med dagens export på ca 90 miljarder om USA ”stänger dörren”. Detta är en av de viktiga frågor som har sorterats fram under tidigare nätverksträffar och som bedöms som en avgörande fråga för regionen.

På fredag belyses och diskuteras framför allt hur vi ska förhålla oss och agera avseende USA:s tull- och tariffrestriktioner.

Bland talarna denna fredag under Global Business Gate Day #2, möter vi bland annat Anna Throne-Holst som är VD för Svensk-Amerikanska Handelskammaren m fl.

Historien bakom Global Business Gate och Elof Hansson

Global Business Gate har sina rötter i det anrika handelshuset Elof Hansson. Elof Hansson Fastigheter startades under 2012, ungefär i samma tid som staden började arbeta fram detaljplanen för Masthuggskajen. På den vägen är det, mer om detta kan du läsa i senaste numret av Lokalnytt (#6) under rubriken ”Värden svarar”. Du finner artikeln i PDF-format här.

Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd i Kommunfullmäktige

Global Business Gate därmed ett stort steg närmare målet.

Kommunfullmäktige fattade den 7 juni 2018 beslut om att godkänna detaljplanen för Masthuggskajen i Göteborg. Detta är ett stort steg framåt mot förverkligandet och planering av byggstart för Global Business Gate.

”Detta är ett stort steg närmare målet för Global Business Gate. Vi kan nu börja planera för byggstart”, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som tillsammans med Alecta utvecklar och äger Global Business Gate.

Läs hela pressmeddelandet från Global Business Gate – Pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet för Masthuggskajen i sin helhet här.

Bild: Global Business Gate illustration. Illustration: Arkitektbyrån Design

Global Business Gate jubileumssatsning för Göteborgs 400 års jubileum

Global Business Gate, ett koncept och inte bara en byggnad, är vårt bidrag till stadens 400-årsjubileum. Global Business Gate som skapas av Elof Hansson Fastigheter och Alecta, har tagit plats som en jubileumssatsning inför 400 årsjubiléet 2021.

Vid kickoffen på Trädgår’n i Göteborg presenterades Global Business Gate och uppskattades hörbart av publiken. Konceptet Global Business Gate omnämndes även i den sammanfattning av dagen som gjordes av Göteborg & Co.

För att ta del av Göteborgs planer och jubileumssatsningar inför 400-årsjubileet år 2021, läs vidare på goteborg2021.com – jubileumssatsningar.

 

Artikel i Göteborgs-Posten efter Sveriges Närings- och innovationsministers besök

Global Business Gate tog den 10 april emot Sveriges Närings- och Innovationsminister vid Näringsdepartementet, Mikael Damberg, för en presentation av Global Business Gate.

Göteborgs-Posten var på plats och resultatet blev en artikel i tidningen dagen efter. Läs gärna hela den trevlig artikeln här.

Tack till Göteborgs-Posten som var på plats och för en fin artikel. Vi är glada för intresset runt konceptet och kontorshuset Global Business Gate.

Bild: Utdrag ur Göteborgs-Posten 11 april 2018

Sveriges Närings- och innovationsminister på besök för att få veta mer om Global Business Gate

Global Business Gate har idag haft nöjet och förmånen att ta emot Sveriges Närings- och Innovationsminister vid Näringsdepartementet, Mikael Damberg, för en presentation av konceptet och kontorshuset Global Business Gate.

Ministern kom i sällskap med Mattias Jonsson som är Socialdemokratisk Riksdagsledamot och representerar Göteborgs partidistrikt. Med sig hade även Mikael Damberg sin stadssekreterare, pressekreterare och några ytterligare personer ur sin stab.

Näringsministern och hans sällskap fick inte enbart en presentation av Global Business Gate, konceptet som bygger på att bli en miljö och ett kontor för företag och organisationer inriktade på internationella affärer. De fick även en kort presentation av Elof Hansson-koncernen och en mer specifik presentation av bolagets affärsmodell för projektfinansiering. Denna modell används bl a i ett mycket intressant utvecklingsprojekt, där en plattform bildats med svenska leverantörer inom vattenrening för att främja svensk export till bl a Afrika. I detta samarbete spelar inte minst Team Sweden en viktig roll.

Global Business Gate och Elof Hansson tackar för besöket idag och för stort visat intresse.

Foto: Mikael Damberg, Sveriges Närings- och Innovationsminister.

Internationella affärer vid kajkanten – artikel i Lokalguiden

Lokalguiden har intervjuat Global Business Gate’s VD Lennart Hedström. Under intervjun pratar man om Global Business Gate bakgrund, konceptet, framtiden för projektet och om stadsutvecklingsprojektet nya Masthuggskajen mm.

Läs gärna hela artikeln på Lokalguidens site eller i den senaste tryckta upplagan av Lokalguiden #3.

Vill du veta mer så tveka inte att kontakta oss.

Projektkontor nu öppnat – som ett Global Business Gate, men i mindre skala

Nyligen öppnade Global Business Gate sitt projektkontor på Första Långgatan i Göteborg. Redan från dag ett är det full verksamhet och totalt fokus på byggnaden som 2021 skall resa sig bara 200 meter från kontoret. Från kontorets norra fönster ser man hela, den idag delvis tomma, Masthuggskajen. Det är en annorlunda känsla att direkt från sin arbetsplats se området där det som ritas, konstrueras och beräknas snart skall börja byggas och fyllas med liv.

Global Business Gate, med sina 40 000 m2 kräver redan idag en mängd olika kompetenser, och gör det från olika företag. På projektkontoret arbetar drygt 40 personer, som möts över företags- och kompetensgränser för att gemensamt skapa den byggnad som är konceptet Global Business Gate.

Fokus för samtliga inblandade är att skapa en plats som förstärker Göteborgs styrkor och möjligheter som internationell handelsstad. Projektkontoret strävar med att konstruera och kreera miljöer där sannolikheten för inspirerande, överraskande och framgångsrika möten, samarbeten och kunskapsöverföring ökar. Precis det som sker på projektkontoret, där blandningen av kompetenser och företag förbättrar och effektiviserar slutprodukten. Det färdiga Global Business Gate.

Ett stort steg närmare förverkligande

Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd i Byggnadsnämnden och därmed ett stort steg närmare förverkligande.

Byggnadsnämnden fattade den 6 februari 2018 beslut om att godkänna planen för Masthuggskajen/Järnvågen i Göteborg. Detta är ett stort steg framåt mot förverkligandet av planen.

Global Business Gate närmar sig därmed en byggstart, efter beslut i både Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige som är planerade att fattas nu i vår. Redan i slutet av 2018 påbörjas byggnationen av den nya halvön i Göta Älv, där bl. a. Global Business Gate med sina 26 våningar kommer att uppföras.

”Detta är ett stort steg framåt i den för staden, och för Global Business Gate, så viktiga planen. Nu är vi mycket glada att planen går vidare upp i högre instanser för slutlig fastställelse”, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som tillsammans med Alecta utvecklar projektet och konceptet.

Läs pressmeddelandet här.

Bild: Visionsbild för Masthuggskajen färdigställt 2025. Illustration: Kanozi arkitekter

Fråga oss

Vill du veta mer om Global Business Gate? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Jag godkänner härmed Global Business Gates personuppgiftspolicy