Meny

Historien bakom Global Business Gate och Elof Hansson

Global Business Gate har sina rötter i det anrika handelshuset Elof Hansson. Elof Hansson Fastigheter startades under 2012, ungefär i samma tid som staden började arbeta fram detaljplanen för Masthuggskajen. På den vägen är det, mer om detta kan du läsa i senaste numret av Lokalnytt (#6) under rubriken ”Värden svarar”. Du finner artikeln i PDF-format här.

Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd i Kommunfullmäktige

Global Business Gate därmed ett stort steg närmare målet.

Kommunfullmäktige fattade den 7 juni 2018 beslut om att godkänna detaljplanen för Masthuggskajen i Göteborg. Detta är ett stort steg framåt mot förverkligandet och planering av byggstart för Global Business Gate.

”Detta är ett stort steg närmare målet för Global Business Gate. Vi kan nu börja planera för byggstart”, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som tillsammans med Alecta utvecklar och äger Global Business Gate.

Läs hela pressmeddelandet från Global Business Gate – Pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet för Masthuggskajen i sin helhet här.

Bild: Global Business Gate illustration. Illustration: Arkitektbyrån Design

Global Business Gate jubileumssatsning för Göteborgs 400 års jubileum

Global Business Gate, ett koncept och inte bara en byggnad, är vårt bidrag till stadens 400-årsjubileum. Global Business Gate som skapas av Elof Hansson Fastigheter och Alecta, har tagit plats som en jubileumssatsning inför 400 årsjubiléet 2021.

Vid kickoffen på Trädgår’n i Göteborg presenterades Global Business Gate och uppskattades hörbart av publiken. Konceptet Global Business Gate omnämndes även i den sammanfattning av dagen som gjordes av Göteborg & Co.

För att ta del av Göteborgs planer och jubileumssatsningar inför 400-årsjubileet år 2021, läs vidare på goteborg2021.com – jubileumssatsningar.

 

Artikel i Göteborgs-Posten efter Sveriges Närings- och innovationsministers besök

Global Business Gate tog den 10 april emot Sveriges Närings- och Innovationsminister vid Näringsdepartementet, Mikael Damberg, för en presentation av Global Business Gate.

Göteborgs-Posten var på plats och resultatet blev en artikel i tidningen dagen efter. Läs gärna hela den trevlig artikeln här.

Tack till Göteborgs-Posten som var på plats och för en fin artikel. Vi är glada för intresset runt konceptet och kontorshuset Global Business Gate.

Bild: Utdrag ur Göteborgs-Posten 11 april 2018

Sveriges Närings- och innovationsminister på besök för att få veta mer om Global Business Gate

Global Business Gate har idag haft nöjet och förmånen att ta emot Sveriges Närings- och Innovationsminister vid Näringsdepartementet, Mikael Damberg, för en presentation av konceptet och kontorshuset Global Business Gate.

Ministern kom i sällskap med Mattias Jonsson som är Socialdemokratisk Riksdagsledamot och representerar Göteborgs partidistrikt. Med sig hade även Mikael Damberg sin stadssekreterare, pressekreterare och några ytterligare personer ur sin stab.

Näringsministern och hans sällskap fick inte enbart en presentation av Global Business Gate, konceptet som bygger på att bli en miljö och ett kontor för företag och organisationer inriktade på internationella affärer. De fick även en kort presentation av Elof Hansson-koncernen och en mer specifik presentation av bolagets affärsmodell för projektfinansiering. Denna modell används bl a i ett mycket intressant utvecklingsprojekt, där en plattform bildats med svenska leverantörer inom vattenrening för att främja svensk export till bl a Afrika. I detta samarbete spelar inte minst Team Sweden en viktig roll.

Global Business Gate och Elof Hansson tackar för besöket idag och för stort visat intresse.

Foto: Mikael Damberg, Sveriges Närings- och Innovationsminister.

Internationella affärer vid kajkanten – artikel i Lokalguiden

Lokalguiden har intervjuat Global Business Gate’s VD Lennart Hedström. Under intervjun pratar man om Global Business Gate bakgrund, konceptet, framtiden för projektet och om stadsutvecklingsprojektet nya Masthuggskajen mm.

Läs gärna hela artikeln på Lokalguidens site eller i den senaste tryckta upplagan av Lokalguiden #3.

Vill du veta mer så tveka inte att kontakta oss.

Projektkontor nu öppnat – som ett Global Business Gate, men i mindre skala

Nyligen öppnade Global Business Gate sitt projektkontor på Första Långgatan i Göteborg. Redan från dag ett är det full verksamhet och totalt fokus på byggnaden som 2021 skall resa sig bara 200 meter från kontoret. Från kontorets norra fönster ser man hela, den idag delvis tomma, Masthuggskajen. Det är en annorlunda känsla att direkt från sin arbetsplats se området där det som ritas, konstrueras och beräknas snart skall börja byggas och fyllas med liv.

Global Business Gate, med sina 40 000 m2 kräver redan idag en mängd olika kompetenser, och gör det från olika företag. På projektkontoret arbetar drygt 40 personer, som möts över företags- och kompetensgränser för att gemensamt skapa den byggnad som är konceptet Global Business Gate.

Fokus för samtliga inblandade är att skapa en plats som förstärker Göteborgs styrkor och möjligheter som internationell handelsstad. Projektkontoret strävar med att konstruera och kreera miljöer där sannolikheten för inspirerande, överraskande och framgångsrika möten, samarbeten och kunskapsöverföring ökar. Precis det som sker på projektkontoret, där blandningen av kompetenser och företag förbättrar och effektiviserar slutprodukten. Det färdiga Global Business Gate.

Ett stort steg närmare förverkligande

Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd i Byggnadsnämnden och därmed ett stort steg närmare förverkligande.

Byggnadsnämnden fattade den 6 februari 2018 beslut om att godkänna planen för Masthuggskajen/Järnvågen i Göteborg. Detta är ett stort steg framåt mot förverkligandet av planen.

Global Business Gate närmar sig därmed en byggstart, efter beslut i både Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige som är planerade att fattas nu i vår. Redan i slutet av 2018 påbörjas byggnationen av den nya halvön i Göta Älv, där bl. a. Global Business Gate med sina 26 våningar kommer att uppföras.

”Detta är ett stort steg framåt i den för staden, och för Global Business Gate, så viktiga planen. Nu är vi mycket glada att planen går vidare upp i högre instanser för slutlig fastställelse”, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som tillsammans med Alecta utvecklar projektet och konceptet.

Läs pressmeddelandet här.

Bild: Visionsbild för Masthuggskajen färdigställt 2025. Illustration: Kanozi arkitekter

Konceptet Global Business Gates och dess miljö stärks med hjälp av United Spaces

Global Business Gate och United Spaces, ett ledande företag inom området coworking, har tecknat avtal om att etablera ett spännande coworking-koncept i fastigheten. Tillsammans kommer Global Business Gate och United Spaces att arbeta fram den fysiska miljön i form av innovativa samlings- och mötesplatser, andra ytor och lösningar för att främja konceptet.

Konceptet Global Business Gate skapas för och med företag som sysslar med multinationella affärer och kommer att utgöra en naturlig och självklar plats för internationell handel. Genom innovativa och attraktiva lokaler och mötesplatser ges företag och andra verksamheter i Global Business Gate mycket goda möjligheter till nätverkande, stärkta affärer, ökad rekrytering och utveckling i samspel med andra företag.

Med hjälp av United Spaces koncept som har fokus på att bygga communities av eldsjälar samt innovativa och attraktiva lokaler, kommer Global Business Gates koncept att stärkas ytterligare.

Vi är entusiastiska och stolta för att gemensamt utveckla konceptet Global Business Gate med United Spaces, säger Lennart Hedström, VD för Global Business Gate Project AB.

Läs mer om United Spaces på unitedspaces.com.

Avtal tecknat med arkitektkonstellation

Global Business Gate har tecknat avtal med en arkitektkonstellation från de två byråerna Arkitektbyrån Design AB och Krook & Tjäder AB. Arkitekterna från de två byråerna kommer att samverka under bolagsnamnet Global Architects HB. Byråsamarbetet har valts efter kriterier som erfarenhet från liknande projekt, konceptuell känsla, kunskap om stadsplanering och visad förståelse för projektets unicitet. Att byråerna har pågående samarbeten i andra större projekt har bidragit till beslutet.

Arkitekternas inledande uppdrag är att ta fram lokalprogram för Global Business Gate samt att bearbeta de två byggnadernas externa gestaltning. En gestaltning som harmoniserar med områdets karaktär och samtidigt tar höjd för framtidens stadsbild. Exteriört och interiört ska utformningen och lösningarna symbolisera och skapa en känsla för hyresgästernas verksamheter inom internationell handel.

Läs mer om arkitekterna på deras siter arkitektbyrandesign.se och krook.tjader.se.

Fråga oss

Vill du veta mer om Global Business Gate? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Jag godkänner härmed Global Business Gates personuppgiftspolicy