Meny

Ett stort steg närmare förverkligande

Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd i Byggnadsnämnden och därmed ett stort steg närmare förverkligande.

Byggnadsnämnden fattade den 6 februari 2018 beslut om att godkänna planen för Masthuggskajen/Järnvågen i Göteborg. Detta är ett stort steg framåt mot förverkligandet av planen.

Global Business Gate närmar sig därmed en byggstart, efter beslut i både Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige som är planerade att fattas nu i vår. Redan i slutet av 2018 påbörjas byggnationen av den nya halvön i Göta Älv, där bl. a. Global Business Gate med sina 26 våningar kommer att uppföras.

”Detta är ett stort steg framåt i den för staden, och för Global Business Gate, så viktiga planen. Nu är vi mycket glada att planen går vidare upp i högre instanser för slutlig fastställelse”, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som tillsammans med Alecta utvecklar projektet och konceptet.

Läs pressmeddelandet här.

Bild: Visionsbild för Masthuggskajen färdigställt 2025. Illustration: Kanozi arkitekter

Konceptet Global Business Gates och dess miljö stärks med hjälp av United Spaces

Global Business Gate och United Spaces, ett ledande företag inom området coworking, har tecknat avtal om att etablera ett spännande coworking-koncept i fastigheten. Tillsammans kommer Global Business Gate och United Spaces att arbeta fram den fysiska miljön i form av innovativa samlings- och mötesplatser, andra ytor och lösningar för att främja konceptet.

Konceptet Global Business Gate skapas för och med företag som sysslar med multinationella affärer och kommer att utgöra en naturlig och självklar plats för internationell handel. Genom innovativa och attraktiva lokaler och mötesplatser ges företag och andra verksamheter i Global Business Gate mycket goda möjligheter till nätverkande, stärkta affärer, ökad rekrytering och utveckling i samspel med andra företag.

Med hjälp av United Spaces koncept som har fokus på att bygga communities av eldsjälar samt innovativa och attraktiva lokaler, kommer Global Business Gates koncept att stärkas ytterligare.

Vi är entusiastiska och stolta för att gemensamt utveckla konceptet Global Business Gate med United Spaces, säger Lennart Hedström, VD för Global Business Gate Project AB.

Läs mer om United Spaces på unitedspaces.com.

Avtal tecknat med arkitektkonstellation

Global Business Gate har tecknat avtal med en arkitektkonstellation från de två byråerna Arkitektbyrån Design AB och Krook & Tjäder AB. Arkitekterna från de två byråerna kommer att samverka under bolagsnamnet Global Architects HB. Byråsamarbetet har valts efter kriterier som erfarenhet från liknande projekt, konceptuell känsla, kunskap om stadsplanering och visad förståelse för projektets unicitet. Att byråerna har pågående samarbeten i andra större projekt har bidragit till beslutet.

Arkitekternas inledande uppdrag är att ta fram lokalprogram för Global Business Gate samt att bearbeta de två byggnadernas externa gestaltning. En gestaltning som harmoniserar med områdets karaktär och samtidigt tar höjd för framtidens stadsbild. Exteriört och interiört ska utformningen och lösningarna symbolisera och skapa en känsla för hyresgästernas verksamheter inom internationell handel.

Läs mer om arkitekterna på deras siter arkitektbyrandesign.se och krook.tjader.se.

Partneringavtal med NCC tecknat för Global Business Gate

Global Business Gate Project AB har inlett ett partneringsamarbete med NCC för kontorsprojektet Global Business Gate som kommer att ta plats på Masthuggskajen i Göteborg.

–  Tillsammans med NCC inleder vi nu arbetet med Global Business Gate. Global Business Gate ska bli ett innovativt nav och en mötesplats för det exportinriktade näringslivet och företag som verkar inom internationella affärer. Vi har arbetat med projektet länge och är mycket glada över att vi nu inlett ett samarbete med en entreprenör för själva genomförandet, säger Lennart Hedström, VD, Global Business Gate.

Pressmeddelande.

För frågor om affären välkommen att kontakta Elof Hansson Fastigheters vd, Lennart Hedström på tel. 031 – 68 68 68 eller via e-mail lennart.hedstrom@elofhansson.com.

Två unga Göteborgare pratar om Masthuggskajens framtid

Planen är att Masthuggskajen i Göteborg ska omvandlas till en modern blandstad med vattennära läge istället för att vara en plats som idag domineras av biltrafik, parkeringar och outnyttjade ytor. Från nuvarande kajkant och ca 100 meter ut i Göta Älv, anläggs en ny halvö. På den kommer bland annat Global Business Gate att ta plats.

Älvstranden Utveckling har gjort en ny film, där du får möta två av framtidens göteborgare, Vincent och Antonio, som har tankar om, och planer för, ett av Göteborgs och Västsveriges hetaste utvecklingsområden, Masthuggskajen. Området knyter an till Skeppsbron som ligger alldeles intill och dessa områden bildar tillsammans Södra Älvstranden.

Byggnationen på Masthuggskajen beräknas starta under 2018 och det blir ca 1 200 nya bostäder,
140 000– 150 000 m2 kontor, lokala verksamheter, skola, förskola och kulturkvarter. En station för den nya linbanan är också planerad att finnas i området Masthuggskajen.

Se filmen här.

Masthuggskajen under utveckling!

Masthuggskajen är under utveckling. Nyfiken på vad som händer? Välkommen till Järntorget i Göteborg den 21-23 november!

Området Masthuggskajen är under utveckling och Global Business Gate är en viktig del av områdets framtid.

Vill du veta mer om planerna för hela Masthuggskajen och träffa representanter ifrån företagen som är med och utvecklar området. Välkommen till konsortiets popup-container på Olof Palmes plats vid Järntorget, tisdag till torsdag denna veckan, 21 – 23 november.

Lär mer om eventet här.

Varmt välkommen!

Global Business Gates skriver optionsavtal – och skriver gärna fler!

Arbetet med Global Business Gate börjar nu gå in i en riktigt aktiv fas. Såväl vad det gäller byggnation som vad gäller framtida hyresgäster. Sedan början på hösten har vi haft glädjen att teckna ett antal optionsavtal om framtida (nåja, 2021 är inte så långt bort) partners i Global Business Gate. Det är avtal som ger våra partners möjlighet att redan från början vara med i utvecklingen av konceptet. Därigenom kan de fullt ut påverka hur ett verkligt affärsdrivande internationellt handelskluster skall vara.

Vi diskuterar nu för fullt optionsavtal med ytterligare potentiella samarbetspartners, utöver de vi redan signerat. På detta sätt går konceptet Global Business Gate en spännande framtid till mötes, och samtidigt förädlas och förtydligas byggnaden än mer.

Masthuggskajen som helhet kommer snart – efter detaljplanens godkännande under början av 2018 – att konkretiseras och bli verklighet. Vi siktar därmed på inflyttning i Global Business Gate redan 2021.

Vill du och ditt företag vara en del i detta, har era affärer inom Internationell handel och du tycker att ni skulle passa in i vårt koncepttänk, välkommen att höra av dig till oss för en diskussion om att bli en del av Global Business Gates framtid.

Bild: Visionsbild för Global Business Gate. Illustration: Arkitektbyrån Design

Elof Hansson Fastigheter och Alecta ingår avtal om delägarskap av Global Business Gate

Elof Hansson Fastigheter och Alecta har tecknat avtal om delägarskap för kontorsprojektet Global Business Gate på Masthuggskajen i Göteborg.

Elof Hansson Fastigheter har tecknat detta avtal för att ytterligare stärka projektet med en långsikt och stark partner. Fr o m 21 juni äger partnerna 50 procent vardera i projektet och kommer nu att tillsammans utveckla, genomföra och förvalta Global Business Gate.

Pressmeddelande.

Eventuella frågor om affären ställs till Elof Hansson Fastigheters vd, Lennart Hedström på tel. 031 – 68 68 68 eller via e-mail lennart.hedstrom@elofhansson.com.

Detaljplanen för Masthuggskajen ut på granskning

Byggnadsnämnden fattade den 21 juni beslut om granskning av planen för stadsbyggnadsprojekt Masthuggskajen.

Granskningsperioden pågår till den 22 augusti och det innebär att planen för utbyggnaden av Masthuggskajen närmar sig målet att bli antagen i Göteborgs Kommunfullmäktige under 2017.

För Global Business Gate innebär det att om detta går vägen, så hålls planen. Byggnation av nya halvön i Göta Älv påbörjas 2018 och byggnation av Global Business Gate startas upp under 2019.

”Vi är mycket glada att planen nu går för granskning. Detta är ett stort steg i rätt riktning för hela projekt Masthuggskajen och för vårt kontorsprojekt Global Business Gate” säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som utvecklar projektet.

Läs pressmeddelandet.

Bild: Visionsbild för Masthuggskajen färdigställt 2025. Illustration: Kanozi arkitekter

Arkitekttävling för Göteborgs Linbana

Den linbana som är beslutad att byggas i Göteborg och som så viktigt knyter samman Norra med Södra älvstranden tar nu ett ytterligare steg. En arkitekttävling är utlyst för stationerna, tornen och gondolerna för sträckningen mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.

För Global Business Gate som planeras på en ny halvö i Göta Älv på Masthuggskajen, blir linbanan en viktig del ur kommunikationssynvinkel då man på detta sätt ännu starkare knyter ihop Masthuggskajen med både Lindholmen och Lundby och underlättar resor och kontakter över älven.

Tidplanen för arkitekttävlingen ser ut såhär för 2017:
18 april – sista dagen för intresseanmälan
Slutet av maj – fem team bjuds in till tävlingen
20 september – tävlingsbidragen lämnas in
Oktober – tävlingsjuryn utser ett vinnande team

De som bjuder in till tävlingen är Göteborgs Stads Trafikkontor i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter.

Läs hela pressmeddelandet här.

Bild ovan – En bild av hur linbanan skulle kunna se ut. Illustration: Tomorrow/Stadsbyggnadskontoret.