Meny

Global Business Gates skriver optionsavtal – och skriver gärna fler!

Arbetet med Global Business Gate börjar nu gå in i en riktigt aktiv fas. Såväl vad det gäller byggnation som vad gäller framtida hyresgäster. Sedan början på hösten har vi haft glädjen att teckna ett antal optionsavtal om framtida (nåja, 2021 är inte så långt bort) partners i Global Business Gate. Det är avtal som ger våra partners möjlighet att redan från början vara med i utvecklingen av konceptet. Därigenom kan de fullt ut påverka hur ett verkligt affärsdrivande internationellt handelskluster skall vara.

Vi diskuterar nu för fullt optionsavtal med ytterligare potentiella samarbetspartners, utöver de vi redan signerat. På detta sätt går konceptet Global Business Gate en spännande framtid till mötes, och samtidigt förädlas och förtydligas byggnaden än mer.

Masthuggskajen som helhet kommer snart – efter detaljplanens godkännande under början av 2018 – att konkretiseras och bli verklighet. Vi siktar därmed på inflyttning i Global Business Gate redan 2021.

Vill du och ditt företag vara en del i detta, har era affärer inom Internationell handel och du tycker att ni skulle passa in i vårt koncepttänk, välkommen att höra av dig till oss för en diskussion om att bli en del av Global Business Gates framtid.

Bild: Visionsbild för Global Business Gate. Illustration: Arkitektbyrån Design

Elof Hansson Fastigheter och Alecta ingår avtal om delägarskap av Global Business Gate

Elof Hansson Fastigheter och Alecta har tecknat avtal om delägarskap för kontorsprojektet Global Business Gate på Masthuggskajen i Göteborg.

Elof Hansson Fastigheter har tecknat detta avtal för att ytterligare stärka projektet med en långsikt och stark partner. Fr o m 21 juni äger partnerna 50 procent vardera i projektet och kommer nu att tillsammans utveckla, genomföra och förvalta Global Business Gate.

Pressmeddelande.

Eventuella frågor om affären ställs till Elof Hansson Fastigheters vd, Lennart Hedström på tel. 031 – 68 68 68 eller via e-mail lennart.hedstrom@elofhansson.com.

Detaljplanen för Masthuggskajen ut på granskning

Byggnadsnämnden fattade den 21 juni beslut om granskning av planen för stadsbyggnadsprojekt Masthuggskajen.

Granskningsperioden pågår till den 22 augusti och det innebär att planen för utbyggnaden av Masthuggskajen närmar sig målet att bli antagen i Göteborgs Kommunfullmäktige under 2017.

För Global Business Gate innebär det att om detta går vägen, så hålls planen. Byggnation av nya halvön i Göta Älv påbörjas 2018 och byggnation av Global Business Gate startas upp under 2019.

”Vi är mycket glada att planen nu går för granskning. Detta är ett stort steg i rätt riktning för hela projekt Masthuggskajen och för vårt kontorsprojekt Global Business Gate” säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter som utvecklar projektet.

Läs pressmeddelandet.

Bild: Visionsbild för Masthuggskajen färdigställt 2025. Illustration: Kanozi arkitekter

Arkitekttävling för Göteborgs Linbana

Den linbana som är beslutad att byggas i Göteborg och som så viktigt knyter samman Norra med Södra älvstranden tar nu ett ytterligare steg. En arkitekttävling är utlyst för stationerna, tornen och gondolerna för sträckningen mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.

För Global Business Gate som planeras på en ny halvö i Göta Älv på Masthuggskajen, blir linbanan en viktig del ur kommunikationssynvinkel då man på detta sätt ännu starkare knyter ihop Masthuggskajen med både Lindholmen och Lundby och underlättar resor och kontakter över älven.

Tidplanen för arkitekttävlingen ser ut såhär för 2017:
18 april – sista dagen för intresseanmälan
Slutet av maj – fem team bjuds in till tävlingen
20 september – tävlingsbidragen lämnas in
Oktober – tävlingsjuryn utser ett vinnande team

De som bjuder in till tävlingen är Göteborgs Stads Trafikkontor i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter.

Läs hela pressmeddelandet här.

Bild ovan – En bild av hur linbanan skulle kunna se ut. Illustration: Tomorrow/Stadsbyggnadskontoret.

Göteborgs- och Elof Hanssons historia in i framtiden

I första numret för året av Fastighetssverige (#1 2017) har tidningen valt att intervjua Elof Hansson Fastigheters VD Lennart Hedström om projekt Global Business Gate, detta under temat ”Stora kontorsprojekt”. Global Business Gate tar Göteborgs- och moderbolaget Elof Hanssons historia in i framtiden. Läs gärna hela artikeln här.

Ökad dynamik med Global Business Gate

Lokalguiden lyfter under rubriken ”pågående projekt” fram vårt koncept och kontorsprojekt i årets första nummer (#1 2017) av tidningen.

Detta är ett av flera intressanta och spännande projekt som pågår i Göteborgsregionen, följ oss gärna här och häng med i utvecklingen framåt.

1-2017_aktuella-projekt_1

Global Business Gate bidrar till att Götheborg stannar i Göteborg

Ostindiefararen Götheborgs framtid är långsiktigt säkrad meddelades det idag på en presskonferens som hölls i anslutning till fartyget.

Som en aktör i konsortiet för stadsplaneringsprojektet Masthuggskajen bidrar Elof Hansson Fastigheter genom sitt projekt Global Business Gate till att skeppet får stanna i Göteborg. Tillsammans med företag ur konsortiet, SKF, Volvo Cars, AB Volvo och aktörer från staden, finansieras Ostindiefararen Götheborg långsiktigt och får en plats på Masthuggskajen i Göteborg.

En stark anledning till valet att vara med och finansiera detta är Ostindiefararen Götheborgs långa acheter du cialis en ligne historia som anknyter till Göteborg som internationell handels- och sjöfartsstad.
”Detta stämmer väl överens med vårt koncept Global Business Gate, som i huvudsak skapas för att stärka Göteborgs ställning som internationell handelsstad, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter.

Runt skeppet byggs ett besökscentrum där konsortiet för Masthuggskajen bl a kommer att sätta upp en utställning där man presenterar och marknadsför projektet och planerna. Ostindiefararen beräknas flyttas till Masthuggskajen under våren 2017.

Pressrelease 20161212 i sin helhet här.

Avsiktsförklaring för samarbete med Lindholmen Science Park tecknat

Elof Hansson Fastigheter har i dagarna tecknat en avsiktsförklaring med Lindholmen Science Park. Avsiktsförklaringen syftar i första hand till att utveckla förutsättningarna för en långsiktig samverkan mellan Global Business Gate och Lindholmen Science Park.

Vi ser mycket fram emot att utveckla och hitta synergier mellan Lindholmen Science Park och Global Business Gate och på så sätt också stärka samarbetet över älven, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter.

Mer information om parterna finns på bolagens websidor:
elofhanssonfastigheter.com
lindholmen.se

Global Business Gate presenterat för FinansKompetensCentrum

Idag har representanter för Elof Hansson och Elof Hansson Fastigheter presenterat Elof Hansson koncernen, och inte minst hur vi arbetar med ”collateral financing” för en grupp personer ur nätverket FinansKompetensCentrum. Detta nätverk drivs av BRG (Business Region Göteborg).

Vi presenterade även konceptet Global Business Gate, projektet på Masthuggskajen inriktat för verksamheter som har fokus på internationell handel och export. I fastigheten kommer det att rymmas ca 2 500 arbetsplatser och det finns även en plan för bostäder för s.k. expats.

Vill du och ditt företag också veta mer om Global Business Gate, tveka inte att höra av dig till oss på Elof Hansson Fastigheter eller via e-mail contact@globalbusinessgate.se.

Global Business Gate – öppet för världen!

”Vi verkar i en stad vars historia, nutid och framtid kännetecknas av internationella affärer. Med Global Business Gate är det som att en pusselbit faller på plats, med stort värde för oss som investerare, men även för staden, säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter” i en intervju med DI ”Aktuella projekt”. Läs hela artikeln i dagens tidning, onsdag 21 september.

Du kan läsa hela artikeln acheter viagra här i pdf-format.