Meny

Oväntade affärsmöjligheter på Masthuggskajen.

Precis vid älven i den nya stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg skapas en mötesplats för internationella affärer. Global Business Gate blir ett innovativt nav där det exportinriktade näringslivet möter globala specialistföretag inom allt från transport och juridik till kommunikation och it-teknik. Tillsammans skapar vi platser för både spontana och formella möten där oväntade samarbeten kan uppstå. I och runt Global Business Gate uppstår en miljö som främjar innovation, nätverkande och kunskapsutbyte. Ett ekosystem fyllt av energi som skapar nya affärsmöjligheter.

Försäkra dig om en plats redan nu – kontakta Global Business Gate via kontaktuppgifterna här på siten för en oväntad och inspirerande presentation.

En naturlig mötesplats för internationella affärer

Göteborgsregionens framgång bygger till stor del på internationell handel, inte minst tack vare stadens fördelaktiga geografiska läge. Det har lett till en hög koncentration av verksamheter som sysslar med import och export. Idag är Göteborg Sveriges främsta exportregion och den internationella handeln fortsätter att öka, med tillväxt och sysselsättning som följd.

Global Business Gate kommer att förstärka möjligheterna för internationella affärer. Genom samarbete, nätverk, kunskapsöverföring och med närhet till akademin kan Global Business Gate bidra till företagens vilja att förbättra och effektivisera affärerna.

Förstärkt konkurrenskraft

Global Business Gate blir navet som syresätter den internationella handeln i Göteborgsregionen och får Göteborg att fortsätta blomstra som handelsstad.

Här skapas en unik mötesplats som stärker företagens konkurrenskraft och underlättar komplexa affärer. Genom en unik och attraktiv arbetsmiljö, med gott om coworkingytor, förbättras företagens rekryteringsmöjligheter och därmed dess konkurrenskraft.

När konkreta lösningar som gemensamma mötes- och projektytor kombineras med tillgång till expertis, öppenhet och nytänkande skapas förutsättningar som näst intill automatiskt driver utveckling. Dynamiken i den här typen av kluster stärker både individens karriärmöjligheter och företagens rekryteringsprocesser. Global Business Gate är helt enkelt en plats där det är naturligt att göra affärer och där både organisationer och individer kan utvecklas.

2017

Detaljplan Masthuggskajen ute för granskning

2018

Detaljplan Masthuggskajen godkänd i byggnadsnämnden

Detaljplan Masthuggskajen antagen i kommunfullmäktige

2019

Detaljplan Masthuggskajen laga kraft vunnen

2022

Byggstart ny halvö

2025

Start byggnation ovan mark Global Business Gate

2027

Inflyttning Global Business Gate

I hjärtat av Masthuggskajen - Göteborgs västra centrum

Utvecklingen av Masthuggskajen pågår för fullt. Den håller på att utvecklas till en levande stadsdel med en blandning av kontor, lägenheter, service och park- och vattenmiljöer. Kulturlivet i Haga och Linné är starkt och utvecklas nu ytterligare i takt med att området växer fram. Här finns gott om förbindelser för att transportera sig inom staden, Hagastationen för Västlänken växer fram och skyttlar över älven till Lindholmen och Älvstranden går med täta turer.

I hjärtat av denna dynamiska stadsdel skapas Global Business Gate. Läs mer om Masthuggskajen här.

Global Business Gate på Google Maps

karta över var global business gate kommer att ligga

Vårt mål – stärkta affärer!

Global Business Gate ska symbolisera konceptet internationell handel i både funktion och arkitektur. Byggnaden i sig kommer att spegla och stödja företagens affärer samtidigt som dess moderna, nytänkande design får internationell lyskraft.

Delade funktioner och service

Med gemensamma mötes- och projektmiljöer, samt coworking möjligheter, uppstår samarbeten naturligt och såväl formella som informella möte sker kontinuerligt.

Levande stadsmiljö

De nedre våningarna i Global Business Gate kommer att bidra till en högst levande stadsmiljö i området. Med restauranger, caféer, butiker och service blir det spännande att arbeta, vistas och leva på Masthuggskajen. Addera ett rikt kulturliv och Masthuggskajen blir den naturliga förlängningen av Linné och Haga.

Kontor, mötesplatser och co-working

Global Business Gate kommer att bli en reslig symbol för Göteborgs internationella utblick och öppenhet för världen med ca 2500 arbetsplatser. Det blir inte bara kontor som är utformade och anpassade efter kundernas önskemål, Global Business Gate får också en fysisk miljö i form av innovativa samlings- och mötesplatser andra ytor och lösningar som främjar projektet – s.k. coworkingytor.

Var med från början

Som potentiell hyresgäst kan du redan idag påverka utformningen av dina framtida lokaler liksom av Global Business Gate. Från dialoger i form av Round Table grupperingar har vi idag flera företag som signerat avsiktsförklaringar – men fortfarande finns det ytorna kvar. Vill du och ditt företag vara med så kontakta oss omedelbart. Då erbjuds du plats i referensgruppen som bland annat tittar på; Konceptet för Global Business Gate, service och verksamhetsstöd, utformning av gemensamma lokaler, service och era egna arbetsmiljöer samt övriga området och dess byggnader.

Fråga oss

    Vill du veta mer om Global Business Gate? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

     

    Jag godkänner härmed Global Business Gates personuppgiftspolicy