Meny

Oväntade affärsmöjligheter på Masthuggskajen.

Precis vid älven i den nya stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg skapas en mötesplats för internationella affärer och handel. Global Business Gate blir ett innovativt nav där det exportinriktade näringslivet möter globala specialistföretag inom allt från transport och juridik till kommunikation och it-teknik. Tillsammans skapar vi platser för både spontana och formella möten där oväntade samarbeten kan uppstå. I och runt Global Business Gate uppstår en miljö som främjar innovation, nätverkande och kunskapsutbyte. Ett ekosystem fyllt av energi som skapar nya affärsmöjligheter.

Försäkra dig om en plats redan nu – kontakta Global Business Gate via kontaktuppgifterna längre ner här på siten för en oväntad och inspirerande presentation.

En naturlig mötesplats för
internationella affärer

Göteborgsregionens framgång bygger till stor del på internationell handel, inte minst tack vare stadens fördelaktiga geografiska läge. Det har lett till en hög koncentration av verksamheter som sysslar med import och export. Idag är Göteborg Sveriges främsta exportregion och den internationella handeln fortsätter att öka, med tillväxt och sysselsättning som följd.
Global Business Gate kommer att förstärka möjligheterna för internationell handel. Genom samarbete, nätverk, kunskapsöverföring och med närhet till akademin kan Global Business Gate bidra till företagens vilja att förbättra och effektivisera affärerna.

Förstärkt konkurrenskraft

Global Business Gate blir navet som syresätter den internationella handeln i Göteborgsregionen och får Göteborg att fortsätta blomstra som handelsstad.

Här skapas en unik mötesplats som stärker företagens konkurrenskraft och underlättar komplexa affärer. Genom en unik och attraktiv arbetsmiljö, med gott om coworkingytor, förbättras företagens rekryteringsmöjligheter och därmed dess konkurrenskraft.

När konkreta lösningar som gemensamma mötes- och projektytor kombineras med tillgång till expertis, öppenhet och nytänkande skapas förutsättningar som näst intill automatiskt driver utveckling. Dynamiken i den här typen av kluster stärker både individens karriärmöjligheter och företagens rekryteringsprocesser. Global Business Gate är helt enkelt en plats där det är naturligt att göra affärer och där både organisationer och individer kan utvecklas.

2016
2017

Detaljplan ute för granskning

2018

Godkännande i byggnadsnämnden

Antagande i kommunfullmäktige/detaljplan godkänns

2019

Byggstart ny halvö

2020

Byggstart Global Business Gate

2022-23

Inflyttning Global Business Gate

I hjärtat av nya Masthuggskajen - Göteborgs västra centrum

Masthuggskajen håller på att utvecklas till en levande stadsdel med en blandning av kontor, lägenheter, service och park- och vattenmiljöer. Kulturlivet i Haga och Linné berikar naturligt området och här är det nära till viktiga förbindelser inom staden, bland annat i form av linbanan över älven, den nya Hagastationen för Västlänken, de stora infartslederna och skyttlar över älven. I hjärtat av denna dynamiska stadsdel skapas Global Business Gate.

Läs mer på www.masthuggskajen.se

Global Business Gate på Google Maps

karta över var global business gate kommer att ligga

Vårt mål – stärkta affärer!

Global Business Gate ska symbolisera konceptet internationell handel i både funktion och arkitektur. Byggnaden i sig kommer att spegla och stödja företagens affärer samtidigt som dess moderna, nytänkande design får internationell lyskraft.

Delade funktioner och service

Med gemensamma mötes- och projektmiljöer, samt coworking möjligheter, uppstår samarbeten naturligt och såväl formella som informella möte sker kontinuerligt.

Levande stadsmiljö

De nedre våningarna i Global Business Gate kommer att bidra till en högst levande stadsmiljö i området. Med restauranger, caféer, butiker och service blir det spännande att arbeta, vistas och leva på Masthuggskajen. Addera ett rikt kulturliv och Masthuggskajen blir den naturliga förlängningen av Linné och Haga.

Kontor, mötesplatser och co-working

Global Business Gate kommer att bli en reslig symbol för Göteborgs internationella utblick och öppenhet för världen med ca 2500-3000 arbetsplatser. Det blir inte bara kontor som är utformade och anpassade efter kundernas önskemål, Global Business Gate får också en fysisk miljö i form av innovativa samlings- och mötesplatser andra ytor och lösningar som främjar projektet – s.k. coworkingytor. Coworking-konceptet kommer att arbetas fram i nära samarbete mellan Global Business Gate och United Spaces. Läs mer på unitedspaces.se.

Var med från början

Som potentiell hyresgäst kan du redan idag påverka utformningen av dina framtida lokaler liksom av Global Business Gate. Från dialoger i form av Round Table grupperingar har vi idag flera företag som signerat avsiktsförklaringar – men fortfarande finns det ytorna kvar. Vill du och ditt företag vara med så kontakta oss omedelbart. Då erbjuds du plats i referensgruppen som bland annat tittar på; Konceptet för Global Business Gate, service och verksamhetsstöd, utformning av gemensamma lokaler, service och era egna arbetsmiljöer samt övriga området och dess byggnader.

Om ägarna

Fastighetsutvecklingsprojektet Global Business Gate är från juni 2017 delägt av de två bolagen Tjänstepensionsbolaget Alecta och Elof Hansson Fastigheter.

Elof Hansson Fastigheter som initierade och till 2017 drivit projektet är dotterbolag till handelshuset Elof Hansson. Handelshuset startade 1896 i Hamburg och flyttade till Göteborg i samband med första världskrigets utbrott. Här i Göteborg slog sig grundaren, köpmannen och skåningen Elof Hansson ned för gott.

Från Göteborg drev han därefter sin globala verksamhet och mötte den internationella världens efterfrågan på pappersmassa och trävaror på ett nytt och innovativt sätt. Därmed bidrog Handelshuset Elof Hansson till att göra svensk skogsindustri känt i hela världen.

Med basen i Göteborg har Elof Hanssonkoncernen fortsatt handla globalt med papper, massa och timmer. Därutöver förser koncernen idag den internationella industrin med utrustning och maskiner, inte sällan i form av hela, nyckelfärdiga projekt och det i alla världsdelar.

År 2012 började Elof Hanssonkoncernen innovativt utveckla och förvalta fastigheter genom bolaget Elof Hansson Fastigheter. Inte minst bekräftas det av projektet Global Business Gate – där koncernens kärnkunskap och -verksamhet kommer att manifesteras av ett eko-system uppbyggt för globalt inriktade företag och för internationella affärer.

Alecta blev i juni 2017 delägare av projektet och parterna äger nu 50% vardera. Precis som Elof Hansson har Alecta en hundraårig historia som tydligt visar bolagets långsiktighet och tro på starka partnerskap.

Alecta grundades som ett verktyg för att anställda tjänstemän skulle ha förbättrade möjligheter att leva tryggt efter arbetslivets slut. Idag förvaltar Alecta tjänstepensionen för 2,3 miljoner människor och 34 000 företag i Sverige, där den viktigaste uppgiften är att tjänstepensionskapitalet växer. Den pensionslösning som skapades 1917 är förebild för dagens moderna tjänstepensioner och idag är ITP ett komplett trygghets­­paket.

Tjänstpensionsbolaget Alecta är idag Sveriges största pensionsförvaltare och därmed en central del av det svenska trygghetssystemet, Alecta skapar högsta möjliga avkastning till låga kostnader genom noggrant handplockade investeringar helt i egen regi En del av kapitalet investeras i fastigheter, däribland intressanta och kommande kontorsprojekt, och Global Business Gate är ett av dem. Alecta är idag en av Sveriges största fastighetsägare.

 

Kontakt

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Global Business Gate

contact@globalbusinessgate.se

Daniel Holmen
Daniel Holmen, Projektchef
Thomas Pieschl
Thomas Pieschl, Marknad
Lennart Hedström
Lennart Hedström, VD Elof Hansson Fastigheter
Cecilia Apelgren
Cecilia Apelgren, Marknadsföring & Kommunikation
Fråga oss

Vill du veta mer om Global Business Gate? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

 

Jag godkänner härmed Global Business Gates personuppgiftspolicy