SACCNY och Global Business Gate blir partners

Global Business Gate och SACCNY, Svensk Amerikanska Handelskammaren i New York, har inlett ett samarbete.

Samarbetet syftar bland annat till att öka värdet för medlemmarna i de två olika organisationerna, men även att fungera som dörröppnare för andra som vill etablera sig på den amerikanska marknaden.

SACCNY har tagit ett nytt initiativ genom att starta något de kallar Gateway. Gateway erbjuder en plats att träffas på fysiskt, men man skapar samtidigt en innovativ mötesplats.

Detta initiativ stämmer mer än väl överens med det koncept som Global Business Gate bygger på, och vi tror att detta samarbete kommer att öppna nya dörrar för många.

Läs mer under Partners.

Följ gärna på Global Business Gate på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram #globalbusinessgate.