Årets viktigaste utvecklingssteg o jul och nyårshälsning

Så här när det lackar mot jul vill vi passa på att dela med oss av några av det senaste årets viktigaste utvecklingssteg för Global Business Gate. Till vår stora glädje har vi under året tagit oss närmare förverkligandet av såväl konceptet som av det fysiska Global Business Gate.

Konceptet Global Business Gate fascinerar och inspirerar. Det märker vi inte minst på intresset för såväl partneravtal som för avsiktsförklaringar. Bara det faktum att få möjlighet att delta i utvecklingen av konceptet är, vid sidan av nya egna lokaler, en stark drivkraft för många nytänkande företag. Sammantaget har det medfört att dryga 60 % av Global Business Gate idag är intecknat av avsiktsförklaringar. Det innebär att företaget har första option på de valda lokalerna.

Så är du intresserad – då är det dags att höra sig, och samtidigt få möjligheten att medverka till förverkligandet av konceptet Global Business Gate.

Redan 2018 blev konceptet Global Business Gate verklighet

Med två, starkt uppskattade, events visade Global Business Gate på konceptets inneboende styrka. Det första eventet tog fasta på hur Göteborgs internationella position kan stärkas ytterligare – med Cecilia Malmström som huvudtalare. Det andra eventet, med fokus på handeln mellan USA och EU, hade ett antal namnkunniga internationella talare.

Inom Global Business Gate har vi etablerade samarbeten med såväl akademiska som mer näringslivsorienterade partners. Alla Global Business Gates partners och framtida hyresgäster kommer att ha stor nytta av styrkan i dessa samarbeten. De utvidgar på ett mycket påtagligt sätt det internationella affärsperspektivet och förtydligar därmed konceptet Global Business Gate ytterligare.

Detta lilla axplock av Global Business Gate-händelser under 2018 är bara en skrapning på ytan.

Med dessa rader passar vi på att önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi ser fram emot ett spännande och dynamiskt 2019.

 

Bild: Förslagsskiss Global Business Gate Kred: Global Business Gate Architects