Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen undertecknat

Exploatörerna och Göteborgs stad genom Älvstranden Utveckling, har nu undertecknat det s.k. Markfördelnings- och Exploateringsavtalet för Masthuggskajen. Nu inväntas beslut om ”Laga kraft” för detaljplanen Masthuggskajen.

Läs gärna hela pressmeddelandet på masthuggkajen.se.