Sveriges Utrikeshandelsminister på besök

Global Business Gate hade idag förmånen att ta emot Utrikeshandelsminister Ann Linde tillsammans med Mattias Jonsson, socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande för Älvstranden Utveckling.

Ministern lyssnade på en presentation om Handelshuset Elof Hansson och inte minst dess affärsområde ”International”. Ministern ställde ett antal väl insatta frågor om dess affärsmodell för projektfinansiering.

Vid presentationen av Global Business Gate visade ministern stort intresse för konceptet, och för ambitionen att skapa ett ekosystem för företag och organisationer inriktade på internationella affärer. Efter att ha lyssnat på berättelse om de event som Global Business Gate arrangerat 2018 (sammanställning – länk), uttryckte ministern önskemål om att kunna deltaga vid nästa event.

Global Business Gate och Elof Hansson tackar för besöket idag och för stort visat intresse.