International Youth Think Tank förstudieprojekt

Global Business Gate har valt att gå in och stödja förstudien av projektet International Youth Think Tank. Ett av huvudsyftena med detta projekt är att ge ungdomar möjlighet att utveckla projekt och att skapa en brygga mellan ungdomar och väl etablerade beslutsfattare i näringsliv och samhälle. Dessa idéer stämmer väl in i de koncept som Global Business Gate står för.  

Bakom Think Tank står Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) med dess initiativtagare och projektledare Urban Strandberg i spetsen.

Global Business Gate, som blir en hubb för företag inom internationell handel och affärer, ska främja det ”oväntade mötet” och kommer bland annat att fokusera på kontaktskapande, nätverkande och gränsöverskridande handel. Vi ser Think Tank projektet som en viktig satsning och ser även att Global Business Gate, som projekt och som mötesplats, kan vara med och bidra till att bygga denna brygga mellan ungdomar och beslutsfattare och påverkare inom näringslivet.

Vi är också glada att man har valt Göteborg som stad för satsningen och ser Global Business Gate som en möjlig framtida plats för kontor och mötesplats för den Internationella Youth Think Tank verksamheten, säger Lennart Hedström, VD för Global Business Gate.

Läs gärna mer om projekt Think Tank här iythinktank.com.

Följ gärna på Global Business Gate på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram #globalbusinessgate.