Hamnen och älven – näringslivets självklara port ut i världen

I en artikel som Business Region Göteborg idag har delat, beskrivs hamnens betydelse för handeln med övriga världen. Mitt i denna miljö kommer Global Business Gate att ta plats och där kommer företag som verkar inom internationell handel och affärer mötas och en del av dessa kommer att ha kontor i fastigheten.

Läs gärna hela artikeln bakom denna länk.

Följ gärna på Global Business Gate på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram #globalbusinessgate.