Masthuggskajen får två nya stadsparker

Stadsdelen Masthuggskajen, där bl a Global Business Gate ska ta plats, får två nya stadsparker, Järnvågsparken och Masthuggsparken. Lyssna på intervju ifrån Sveriges Radio P4 Göteborg, med Emma Johansson som är projektledare och landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen.

Intervju Sveriges Radio P4 Göteborg 

Här kommer du att hitta parkerna när området är färdigutvecklat runt 2026:

Bild första sida – Fotograf :Peter Svensson