Daniel Holmén, ansvarig projektutveckling, Elof Hansson Fastigheter

Global Business Gate skapar förutsättningar för en levande stadsdel på Masthuggskajen

Masthuggskajen där bland annat Global Business Gate ska ta plats på den nya halvön som byggs, ska bli en levande stadsdel med ett rikt kulturliv, men hur ska detta uppnås? I Masthuggskajens kanaler kan du ta del av en artikelserie där tempen tas på personer som arbetar för att bidra till stadsdelens identitet. En av personerna är Daniel Holmén, ansvarig för projektutveckling hos Elof Hansson Fastigheter, som här berättar mer om vad han i sin roll gör för att bidra.

Läs hela artikeln här.

Copyright