Koncept i vindtunneltest tillsammans med Kairos Future

Under många år har vi arbetat med, och utvecklat, det koncept som Global Business Gate bygger på.
Vi bygger en plats, inte bara två hus, och vi vill bygga vidare på de värden som finns i staden Göteborg och också ge staden något tillbaka.

För att framtidssäkra utvecklingen av projektet, testar vi hela tiden av konceptet mot omvärldens krav och förväntningar.

Förra veckan möttes vi i en mindre grupp under ledning av Kairos Future och gjorde ett s.k. Vindtunnetest. Här testades hur konceptet står sig för att få en indikation på vad som behöver framtidssäkras i den föränderliga värld vi lever i. Bland annat genomfördes en idégenerering där många bra idéer fångades upp för det fortsatta arbetet. Resultatet kommer att användas som en injektion i det pågående strategiarbete.

Nu ska resultatet stämmas av mot långsiktiga drivkrafter och trender så vi inte missar möjligheter att ta vara på det som olika trender leder till. Eftersom konceptet hela tiden är under utveckling har vi möjlighet att parera onödiga fällor projektet kan hamna i.

Stort kred till teamet som var med och bidrog och till Kairos Future som höll ihop dagen. Tack också till Kairos Future för väl genomförd och gedigen omvärldsanalys kompletterat med ett antal intressanta och viktiga intervjuer som låg till underlag för dagens aktiviteter.

Nu bryter vi ny mark!