Göteborgs nya arena för internationella affärer

Magasin Göteborg som ges ut årligen med god spridning har lyft Göteborgs handelshus i en fin artikel. Elof Hansson har över 125 års lång tradition av handel och spelar en viktig roll för staden som knutpunkt för utrikeshandel.

Elof Hansson Fastigheter äger tillsammans med Alecta Fastigheter Global Business Gate som blir en ny hubb och arena för internationella affärer och som kommer att stärka stadens position som ledande handelsstad ytterligare.

Göteborgs läge vid vattnet, stadens långa handelstraditioner och hamnens moderna infrastruktur är viktiga pusselbitar för regionens ekonomiska utveckling. Både Elof Hansson och Global Business Gate spelar viktiga roller för den fortsatta utvecklingen.

Hela artikeln och tidningen finner du här. Välkommen att läsa!

#internationellaaffärer #handelsstadengöteborg #masthuggskajen